XVII FORUM RYNKU ZDROWIA - NA ŻYWO

18-19 października 2021  •  WARSZAWA

Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej – czy chodzi tylko o finansowanie?

PRZEJDŹ DO STRONY TRANSMISJI

Jest projekt rozporządzenia MZ ws. zmian w nowym pilotażu

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL29 września 2021 12:41

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

W RCL opublikowano projekt rozporządzenia MZ zmieniający rozporządzenie ws. ważnego pilotażu Fot. PTWP

Projekt rozporządzenia MZ ws. zmian w nowym pilotażu w ramach sieci kardiologicznej

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano 28 września projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej.

Zmian jest niedużo, ale są istotne:

  • Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292 i 1559) zarządza się, co następuje:
  • § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. poz. 880) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  • „1) etap organizacji, który trwa 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, obejmujący:”.
  • § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 25 września 2021 r.

Czytaj więcej: Prezes NFZ podpisał zarządzenie. Startuje nowy pilotaż

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum