Jest projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, dotyczy m.in. kształcenia

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 28 października 2020 14:21

W środę (28 października) na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Trafił do konsultacji publicznych. Zmiany obejmują kwestie uznawania na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz kwestie z obszaru swobody świadczenia usług.

Jest projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, dotyczy m.in. kształcenia
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Projektowana regulacja wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Celem jest zapewnienie spójności przepisów prawa krajowego z dyrektywą 2005/36/WE.

Do projektu ustawy wprowadzono przepis dotyczący pielęgniarek i położnych, które niezależnie od rodzaju ukończonej szkoły, wykonując zawód pielęgniarki i położnej, ponoszą pełną odpowiedzialność za planowanie, organizowanie i zarządzanie opieką medyczną świadczoną pacjentowi.

Ponadto, zgodnie z wnioskiem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w projektowanej regulacji umożliwiono pielęgniarce lub położnej będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej złożenie oświadczenia o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

Z kolei w zakresie świadczenia usług transgranicznych czasowo i okazjonalnie przez pielęgniarki i położne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, nowe przepisy usuwają obowiązek podawania w oświadczeniu informacji dotyczącej czasu i miejsca wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej na terytorium RP.

Jednocześnie, dostosowano przepisy w zakresie warunków przyznawania obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej prawa wykonywania zawodu położnej na terytorium RP przez wskazanie, że jednym z kryteriów jest posiadanie stosownego dokumentu potwierdzającego formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu położnej oraz spełnianie, co najmniej jednego z 3 warunków:

- 3 lata i obejmowało łącznie co najmniej 4600 godzin, przy czym praktyka kliniczna stanowiła przynajmniej
1/3 okresu minimalnego,
- co najmniej 2 lata i obejmowało co najmniej 3600 godzin pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki,
- co najmniej 18 miesięcy i obejmowało co najmniej 3000 godzin pod warunkiem posiadania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie pielęgniarki oraz co najmniej rocznego doświadczenia w wykonywaniu zawodu położnej potwierdzonego stosownym zaświadczeniem.

Ponadto, do projektowanych regulacji dodano przepis zobowiązujący położną (która ukończyła co najmniej 18-miesięczne kształcenie obejmujące co najmniej 3000 godz.) do przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w wykonywaniu zawodu położnej.

Projektowana regulacja dostosowuje również do wymogów dyrektywy 2005/36/WE przepisy dotyczące posiadania doświadczenia zawodowego z obecnych 3 lat, na co najmniej 2 kolejne lata w okresie 5 lat poprzedzających wydanie zaświadczenia wymaganego przy uznaniu praw nabytych położnych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum