Jest porozumienie z lekarzami

Autor: PAP, TVP1/Rynek Zdrowia • • 05 stycznia 2012 00:38

- Mam nadzieję, że protest lekarzy zostanie od czwartku zawieszony; strony rozmów złożyły deklarację, że przystępujemy do dalszego monitoringu ustawy refundacyjnej - minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekazując późnym wieczorem w środę (4 stycznia) informację o porozumieniu lekarzy i Ministerstwa Zdrowia w sprawie rozwiązania kryzysu związanego z wykonywaniem ustawy.

- Pomimo wcześniejszego zerwania rozmów zespół negocjacyjny Naczelnej Rady Lekarskiej osiągnął wstępne porozumienie z Ministerstwem Zdrowia - poinformował prezes NRL Maciej Hamankiewicz. Dodał, że było to możliwe dzięki interwencji premiera Donalda Tusk.

Jak powiedział Hamankiewicz, premier odbył telefoniczną rozmowę z prezesem NFZ Jackiem Paszkiewiczem, który "nie chciał zgodzić się na zawieszenie przepisów dotyczących karania lekarzy". Prezes NRL zaznaczył, że minister zdrowia Bartosz Arłukowicz cały czas "wykazywał dobrą wolę".

Prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski podał, że Mnisterstwo Zdrowia zgodziło się, iż nie będzie kar dla lekarzy za niewłaściwe wypisywanie recept.

- Jeśli zaprezentujemy naszym środowiskom i lekarzom te uzgodnienia, otrzymamy ich akceptację, wtedy będziemy mogli poinformować, że nasza akcja zostanie zawieszona - powiedział Krajewski, który wyszedł do dziennikarzy po zakończeniu blisko siedmiogodzinnych rozmów w resorcie zdrowia.

Dodał, że na razie protest "pieczątkowy" nie będzie zawieszony, ale Naczelna Rada Lekarska ma rekomendować to środowisku lekarskiemu.

Mówiąc o szczegółach porozumienia Krajewski, zaznaczył, że "w pierwszym etapie zostanie wydany komunikat prezesa NFZ o niekaraniu lekarzy do czasu wprowadzenia centralnego wykazu ubezpieczonych". Dodał, że do ustawy refundacyjnej mają być wprowadzone zapisy dotyczące tego rejestru.

Szef resortu zdrowia Bartosz Arłukowicz po zakończeniu środowych negocjacji ze środowiskiem lekarzy i aptekarzy z wyraźnym optymizmem informował o zawarciu porozumienia.

- Miliony polskich pacjentów oczekują, że od rana protest zostanie zawieszony i wszyscy polscy pacjenci bezpiecznie będą mogli korzystać z wykupienia recepty i skutecznej pomocy lekarskiej - mówił minister.

Arłukowicz podziękował "wszystkim partnerom, którzy uczestniczyli w rozmowach, w szczególności przedstawicielom środowiska aptekarskiego, które od początku protestu wykazywało dobrą wolę i chęć ułatwienia pacjentom dostępu do leków".

Z zawartego w środę (4 stycznia) późnym wieczorem porozumienia wynika m.in., że po zawieszeniu protestu pieczątkowego Ministerstwo Zdrowia w trybie pilnym podejmie inicjatywę legislacyjną dotyczącą nowelizacji ustawy refundacyjnej. Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz ma zaś wydać komunikat o nienakładaniu kar na lekarzy i aptekarzy do czasu wejścia w życie noweli ustawy refundacyjnej.

W oparciu o te informacje można sądzić, że obie negocjujące strony - w tym lekarze - zdecydowali się na ustępstwa pozwalające uzyskać porozumienie.

Przypomnijmy, że wcześniej, w trakcie pierwszej tury środowych rozmów, zapanował impas w negocjacjach. Jak podawał dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prezes NFZ Jacek Paszkiewicz nie zgadzał się na zaniechanie karania lekarzy za wystawienie recept z nienależną refundacją.

Z kolei Zdzisław Szramik, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, wypowiadając się w środę, jeszcze ok. godz. 22 w TVP 1 mówił, że warunkiem zakończenia protestu "pieczątkowego" pozostaje nowelizacja ustawy i wycofanie z niej artykułu o finansowych karach dla lekarzy.

- Problem jest w tym, że to co powie minister, czy napisze w swom komunikacie prezes NFZ, jest ważne dzisiaj, ale niekoniecznie jutro. Okres kontrolny w NFZ wynosii 5 lat. Po paru latach przyjdzie kontroler i powie, że w tym i w tym dniu obowiązywała taka ustawa i recepta została wydana wadliwie i my za to zapłacimy karę. Nikt nie będzie pamiętał o tym, że prezes NFZ wydał komunikat - uzasadniał obawy lekarzy.

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum