×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Jest nowe rozporządzenie covidowe. Obostrzenia do końca stycznia 2022

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, Wykaz Prac Legislacyjnym RM14 grudnia 2021 08:12Aktualizacja: 14 grudnia 2021 13:27

W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt rozporządzenia covidowego. Zakłada znaczne zaostrzenie obostrzeń i przedłużenie ich aż do końca stycznia 2022 roku. Ponadto będzie kilka zmian, o których dotąd Ministerstwo Zdrowia nie informowało. Rozporządzenie odnosi się również do weryfikacji paszportów covidowych przez przedsiębiorców.

Jest nowe rozporządzenie covidowe. Obostrzenia do końca stycznia 2022
Jest nowe rozporządzenie covidowe gotowe. Obostrzenia zostają aż do końca stycznia Fot. Shutterstock
 • W wykazie prac legislacyjnych rządu ukazał się projekt nowego rozporządzenia covidowego w sprawie obostrzeń
 • Zakłada znaczne zaostrzenie restrykcji i przedłużenie ich do końca stycznia 2022 roku. Ponadto będzie kilka zmian, o których dotąd Ministerstwo Zdrowia nie informowało
 • Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące definicji osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19. Poza tym zmienią się zasady dotyczące kwarantanny domowej
 • Ponadto rozporządzenie odnosi się również do weryfikacji paszportów covidowych przez przedsiębiorców, a dodajmy, że osoby zaszczepione nie będą wliczane do nowych limitów. Rozwiązanie proponowane przez rząd jest jednak dość niejednoznaczne

Sprawdź: Od 2022 ogromne zmiany w ZUS. Niższy zasiłek chorobowy, krótsze L4 i macierzyński po nowemu

L4 bez zasiłku chorobowego. Od 2022 ważne zmiany w zwolnieniach lekarskich

15 grudnia wchodzą nowe obostrzenia. Zmiany w restauracjach, sklepach i komunikacji

Jest nowe rozporządzenie covidowe. Obostrzenia do końca stycznia 2022

Projekt rozporządzenia covidowego ukazał się w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Zostanie przyjęty prawdopodobnie lada dzień. Co zakłada?

Przedłużenie istniejących oraz nowych obostrzeń, które wejdą w życie 15 grudnia, do końca stycznia 2022 roku. Dokument potwierdza również zapowiedziane przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia zaostrzenie limitów w restauracjach, sklepach, obiektach sportowych, hotelach czy kinach oraz zamknięcie klubów i dyskotek. 

Czytaj: Niższy zasiłek chorobowy i krótsze zwolnienie lekarskie od 2022. Ogromne zmiany w ZUS

Od 2022 roku rewolucja w L4. Zwolnienie lekarskie z nowego powodu

Weryfikacja paszportów covidowych? Obowiązku nie będzie

Ponadto rozporządzenie wprost odnosi się do weryfikacji paszportów covidowych przez przedsiębiorców, a dodajmy, że osoby zaszczepione nie będą wliczane do nowych limitów. Rozwiązanie proponowane przez rząd jest jednak dość niejednoznaczne, a w wielkim skrócie oznacza, że paszportu covidowego nie można od nikogo wymagać, ale jego okazanie będzie konieczne, by wejść na wydarzenia, gdy wyczerpano limit osób, które mogą brać w nim udział. 

- Przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny. To w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu - czytamy w uzasadnieniu. 

Rząd zdając sobie sprawę, że rozwiązanie budzi wątpliwości interpretacyjne zaproponował, by w projekcie doprecyzowanie obowiązującą regulację "w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia".

- Należy jednak podkreślić, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu - dodają autorzy projektu.

Nowe obostrzenia: kwarantanna, limity i testy

Projekt rozporządzenia covidowego przewiduje:

 • przedłużenie do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
 • modyfikację regulacji dotyczącej obowiązków osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, polegającą na zobowiązaniu takich osób do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną). Z obowiązku tego wyłączeniu będą uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem. Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących definicji osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 przez wskazanie, że status ten będzie przysługiwał osobie, w odniesieniu do której został wykonany podstawowy cykl szczepienia tj. podane dwie dawki szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką dwudawkową albo jedna dawka szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką jednodawkową;
 •  dodanie Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej do katalogu podmiotów, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują przepisy umożliwiające zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osób rozpoczynających podróż z terytorium tych państw;
 • dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej; warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej;
 • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z usług hotelarskich, bez wliczania określonego limitu udostępnianych pokoi, o funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej;
 • wprowadzenie zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
  a) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych,
  b) dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);
  c) miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
  d) miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (oznaczonej we wpisie przedsiębiorcy lub podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 93.29.Z), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.;
 • ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50% do 30%), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności;
 • wprowadzenie wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), obowiązku zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków;
 • modyfikację obowiązujących regulacji dotyczących rozwiązania wyłączającego z danego limitu osób korzystających z danych usług lub uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych przeciwko COVID-19; przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny – to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu; biorąc jednak pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu – w sytuacji osiągnięcia tego limitu – weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia; należy jednak podkreślić, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie – czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny – dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu;
 • modyfikację przepisu określającego kolejność szczepień przeciwko COVID-19 w taki sposób, aby szczepionka przeciwko tej chorobie mogła być podawana osobom urodzonym w 2016 roku, które ukończyły 5. rok życia.

Czytaj także: 14 grudnia rozporządzenie o weryfikacji certyfikatów covidowych. Dzień później nowe obostrzenia

Ruszyły skierowania na szczepienia 5-latków. Do 14 grudnia dedykowane terminy

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze