Jakie obowiązki mają pielęgniarki? Co muszą robić? Vademecum dla każdego pacjenta

Autor: oprac. JKB • Źródło: pacjent.gov.pl, Rynek Zdrowia13 maja 2022 17:00

12 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z ogromu obowiązków, jakie spoczywają na pielęgniarkach. O jakich obowiązkach mowa?

Jakie obowiązki mają pielęgniarki? Co muszą robić? Vademecum dla każdego pacjenta
Pielęgniarki mają szereg obowiązków. Fot. Shutterstock
 • Pielęgniarka kompleksowo zajmuje się pacjentami w zakresie opieki medycznej, m.in. podaje leki, wykonuje zastrzyki, a także pomaga w zakresie higieny osobistej
 • Pielęgniarka może także wystawiać recepty na niektóre leki oraz samodzielnie diagnozować i wystawiać skierowania na badania diagnostyczne
 • Co ważne, pielęgniarka, która naruszy kodeks etyki zawodowej może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej. Orzekają o tym autonomiczne sądy pielęgniarek i położnych

Najważniejsze obowiązki pielęgniarki

W pierwszej kolejności należy przypomnieć, że pielęgniarka kompleksowo zajmuje się pacjentami w zakresie opieki medycznej, czyli:

 • podaje leki,
 • robi zastrzyki,
 • wykonuje proste zabiegi medyczne,
 • wykonuje zalecenia lekarskie,
 • pomaga pacjentom w zakresie higieny osobistej.

Pielęgniarka cały czas pozostaje w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, któremu może także udzielać wyjaśnień czy po prostu potrzebuje życzliwej rozmowy. Inne obowiązki pielęgniarki w pewnym zakresie:

 • może samodzielnie diagnozować,
 • może wystawiać skierowania na badania diagnostyczne,
 • może dawać zalecenia co do terapii,
 • może wystawiać recepty na niektóre leki i zlecenia na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne.

Odpowiedzialność pielęgniarki. Jakie czynności może wykonać?

Na pielęgniarce spoczywają obowiązki wymienione powyżej, ale to nie jedyne zadania, jakie musi wykonać. Jak podkreśla pacjent.gov.pl, pielęgniarka musi także:

 • wykonywać zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo i na podstawie aktualnej wiedzy medycznej;
 • udzielać pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować nagłe zagrożenie zdrowia;
 • wykonywać zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej;
  informować pacjenta o jego prawach;
 • informować pacjenta (lub jego przedstawiciela albo osobę wskazaną przez pacjenta) o jego stanie zdrowia, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej;
 • zachowywać w tajemnicy informacje dotyczące pacjenta;
 • prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

W sytuacji, gdy pielęgniarka naruszy wymieniony kodeks etyczny, wówczas może zostać pociągnięta do odpowiedzialności. Dotyczy to m.in.:

 • naruszenia obowiązku udzielenia pomocy medycznej,
 • naruszenia respektowania praw pacjenta,
 • naruszenia prowadzenia dokumentacji medycznej.

W sprawie odpowiedzialności zawodowej orzekają autonomiczne sądy pielęgniarek oraz położnych.

Gdzie pracuje pielęgniarka?

Pielęgniarkę spotkamy nie tylko w szpitalu czy przychodni. Oprócz tych miejsc pielęgniarka może pracować w punkcie pobrań, domu pomocy społecznej czy też w gabinecie profilaktyki zdrowotnej.

Najczęstsze miejsca pracy pielęgniarki:

 1. szpital – m.in. przygotowuje i podaje leki doustne, dożylne i domięśniowe, pobiera materiał do badań laboratoryjnych, wykonuje podstawowe badania (np. EKG, pomiar temperatury i poziomu cukru)
 2. przychodnia POZ i specjalistyczna – m.in. pobiera materiał do badań, wykonuje szczepienia ochronne, robi zastrzyki, opatruje rany, w wykonuje podstawowe badania (np. EKG, pomiary temperatury ciała, ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała), prowadzi dokumentację
 3. punkt pobrań – pobiera materiał do zleconych badań laboratoryjnych, np. krwi
 4. szkolny gabinet profilaktyki zdrowotnej – m.in. udziela pomocy doraźnej w nagłych przypadkach, robi testy przesiewowe (np. badania wzroku i słuchu, pomiary masy ciała, wzrostu i ciśnienia krwi), wspiera uczniów z niepełnosprawnością, edukuje na temat zdrowego stylu życia i higieny zdrowia psychicznego
 5. dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy lub hospicjum – świadczy pomoc osobom ciężko chorym i umierającym, oprócz typowych zadań także karmi i myje pacjentów, pielęgnuje odleżyny
 6. dom chorego – w określonych przypadkach udziela świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarskiej opieki długoterminowej.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum