Idą zmiany w rozliczaniu ryczałtu: system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń

Autor: oprac. JKB • Źródło: Rynek Zdrowia26 maja 2022 09:06

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący zmiany w rozliczaniu ryczałtu w związku z obywatelami z Ukrainy.

Idą zmiany w rozliczaniu ryczałtu: system podstawowego szpitalnego  zabezpieczenia świadczeń
W RCL pojawił się nowy projekt rozporządzenia. Fot. AdobeStock
  • Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej do 31 grudnia 2022 roku
  • Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, nowelizacja rozporządzenia wiąże się bezpośrednio z wejściem w życie specustawy z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy
  • - Niezbędne jest w związku z tym dostosowanie mechanizmu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, aby kwoty przekazywane świadczeniodawcom w ramach tego ryczałtu uwzględniały zwiększoną realizację świadczeń opieki zdrowotnej – czytamy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia

W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się kolejny projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Jest to rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

- Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres rozliczeniowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej „ustawą o pomocy”, przyznającej prawo do opieki medycznej obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podano.

Co ważne, w związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie mechanizmu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, aby kwoty przekazywane świadczeniodawcom uwzględniały zwiększoną realizację świadczeń.

Najważniejsze zasady dotyczące ryczałtu

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia zaznaczono także, że zaproponowany mechanizm zwiększania ryczałtu opiera się na założeniu, że podstawą takiego zwiększenia dla danego świadczeniodawcy będzie osiągnięta w danym okresie wartość nadwykonania ryczałtu.

- Celem projektowanej nowelizacji jest umożliwienie skorzystania ze współczynników korygujących również w odniesieniu do podmiotów, które z odpowiednim wyprzedzeniem dopełniły wszelkich formalności w celu odnowienia akredytacji, natomiast nie uzyskały nowych certyfikatów akredytacyjnych przed rozpoczęciem okresu planowania, ze względu na przewlekłość procedury oceniającej – czytamy.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie przekazanie dyrektorowi oddziału NFZ – nie później niż w terminie 7 dni od wejścia w życie rozporządzenia – certyfikatu akredytacyjnego związanego posiadanych profili systemu zabezpieczenia.

Co ważne, "w omawianym przepisie przewidziano także możliwość uwzględnienia przy ustalaniu wysokości ryczałtu certyfikatów akredytacyjnych ważnych w okresie planowania, pod warunkiem ich przekazania przez świadczeniodawców w ww. terminie".

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum