IX Forum Runku Zdrowia: o zarządzaniu szpitalami, polityce lekowej i medycynie bez granic

Autor: RZ • • 16 października 2013 06:20

IX Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 22-23 października 2013 r.) będzie jedną z ważniejszych i najbardziej reprezentatywnych tegorocznych debat o obecnym stanie i planowanych zmianach w polskim systemie ochrony zdrowia.

Oprócz sesji plenarnej, odbędzie się 13 dyskusji panelowych dotyczących zarówno organizacji, finansów i zarządzania w ochronie zdrowia, jak również terapii w wybranych dziedzinach medycyny. W tegorocznej edycji Forum weźmie udział  ponad 100 prelegentów i 1000 gości.

Drugiego dnia Forum (23 października) odbędą się m.in. sesje:

• Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia (m.in. procesy restrukturyzacyjne w placówkach, racjonalizacja kosztów a bezpieczeństwo pacjentów, zarządzanie jakością, inwestycje i polityka zakupów).

• Polityka lekowa (m.in. przegląd i ocena wprowadzanych oraz planowanych zmian w ustawie refundacyjnej; kryteria refundacyjne; instrumenty podziału ryzyka; rozwiązania w dziedzinie oceny lekowych technologii medycznych).

• Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli medycyna bez granic (dyskusja poświęcona m.in. dyrektywie transgranicznej i jej skutkom oraz aktywności polskich podmiotów leczniczych w innych krajach).

Do udziału w dyskusjach panelowych zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzyści, wybitne postacie polskiej medycyny i menedżerowie placówek medycznych.

Szczegółowy program: rynekzdrowia.pl/Konferencje

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum