IX Europejski Kongres Gospodarczy: sesje dotyczące ochrony zdrowia

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 08 maja 2017 10:16

Trwa rejestracja na dziewiątą już edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress - EEC, Katowice, 10-12 maja 2017 r.), największą biznesową imprezę w Europie Centralnej.

IX Europejski Kongres Gospodarczy: sesje dotyczące ochrony zdrowia
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach; FOT. PTWP

EEC 2017 to trzy dni debat, ponad 100 sesji tematycznych z udziałem 700 prelegentów i 8 tysięcy gości. Miejscem Kongresu będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe razem z halą Spodka w Katowicach.

Jednym z wydarzeń towarzyszących Kongresowi będzie konkurs dla młodych firm - Start-up Challenge - organizowany w ramach European Start-up Days.

Pełna agenda Kongresu na stronie: www.eecpoland.eu

Podobnie jak w ubiegłych latach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie także sesji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach.

EEC 2017 stwarza znakomitą okazję do kontynuowania dyskusji na niektóre tematy poruszone w trakcie niedawnego II Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC, Health Challenges Congress, Katowice, 9-11 marca br.), na którym obecni byli przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Odbyły się 52 sesje z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 2,5 tys. gości.

Europejski Kongresu Gospodarczy kolejny raz stanie się forum reprezentatywnej i opiniotwórczej debaty dotyczącej, między innymi, najważniejszych planowanych zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej. 

Ramowe programy sesji EEC 2017 dotyczących sektora ochrony zdrowia:

Polski szpital 2017 - cz. 1. (10 maja 2017 r., godz. 12.30-14.00)
• Sieć szpitali - co wiemy w maju 2017 roku?
• Mapy potrzeb zdrowotnych - wnioski dla lecznictwa stacjonarnego
• Sytuacja finansowa szpitali w Polsce
• Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych w szpitalach - dyskusja o budżetowaniu, ryczałtach i konkursach
• Koordynacja czy konkurencja - czy w każdym powiecie musi być szpital?

Polski szpital 2017 - cz. 2. (10 maja 2017 r., godz. 14.45-16.30)
• Bezpieczny szpital, czyli jaki?
• Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania szpitali - wybrane zagadnienia
• IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) - perspektywa płatnika, menedżera i organu tworzącego
• Odtwarzanie infrastruktury budowlano-technicznej szpitali - to nie jest tylko polski problem
• Restrukturyzacja szpitala
• Organizacja usług przy pacjentach w kontekście regulacji podatkowych

Rozwój branży farmaceutycznej w Europie Centralnej (11 maja 2017 r., godz. 11.30-13.00)
• Biznes wrażliwy społecznie? Strategie firm, współpraca z administracją, odpowiedzialność i wizerunek
• Konkurencja pod presją polityki. Rola regulacji i finansowania systemów ochrony zdrowia
• Przemysł farmaceutyczny nośnikiem innowacji. Rola sektora badawczo-rozwojowego

Przemysł i medycyna (11 maja 2017 r., godz. 13.30-15.00)
• Miejsce i znaczenie przemysłu farmaceutycznego dla gospodarki
• Refundacyjny tryb rozwojowy - dla kogo i na jakich warunkach?
• Czy sektor farmaceutyczny w Polsce ma szansę stać się inkubatorem innowacyjności?
• Przemysł wyrobów medycznych w Polsce. Potencjał, osiągnięcia i wyzwania
• Eksport polskich wyrobów medycznych - kierunki i możliwości

Innowacje w medycynie - oblicza i skutki postępu technologicznego (11 maja 2017 r., godz. 15.30-17.00)
• Finansowanie i organizacja badań nad nowymi technologiami medycznymi
• Aparatura medyczna - przykłady najnowszych technologii 
• Praktyczne wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w wybranych dziedzinach medycyny
• Nowe leki we współczesnej terapii. Farmacja nośnikiem innowacji
• Start-upy w polskiej medycynie - możliwości i bariery rozwoju
• Technologie informacyjne i telemedycyna - wybrane rozwiązania

Więcej o Kongresie: www.eecpoland.eu

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum