III Kongres Wyzwań Zdrowotnych: sesje dotyczące edukacji i profilaktyki

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 14 lutego 2018 06:03

Jedna z pięciu głównych ścieżek tematycznych III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2018, Katowice, 8-10 marca br.) dotyczyć będzie edukacji - obejmującej zarówno szeroko rozumianą profilaktykę, jak i medycznych profesjonalistów, pacjentów oraz ich rodziny.

Miejscem III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach; FOT. PTWP

W trakcie trzeciej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbędą się 54 sesje panelowe, debaty i prezentacje z udziałem ponad 300 prelegentów i ok. 3 tys. gości.

W Międzynarodowym Centrum Kongresowe w Katowicach spotkają się, między innymi: wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.

Kongresowe sesje podzielone zostały na pięć ścieżek tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• Edukacja

Więcej o całym Kongresie i rejestracja: www.hccongress.pl

- Mamy w Polsce najbardziej otyłe 13-latki wśród krajów Unii Europejskiej. Bardzo dobrą okazją do dyskusji o tym, jak zmienić ten stan rzeczy jest zbliżający się III Kongres Wyzwań Zdrowotnych - mówi prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prorektor ds. rozwoju i promocji uczelni Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Istotną częścią kongresu będą sesje traktujące o szeroko rozumianej edukacji - nie tylko obejmującej kształcenie lekarzy różnych specjalności, ale również pacjentów oraz - co szczególnie ważne - ich rodzin. Warto zwrócić także uwagę na kongresowe sesje dotyczące uzależnień behawioralnych, w tym zagrożeń związanych, między innymi, z cyberprzemocą, cyberseksualnością - podkreślała prof. Skrzypulec-Plinta, uczestnicząca w pracach Rady Naukowej III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Poniżej wybrana tematyka niektórych sesji edukacyjnych podczas III Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

8 marca 2018 r. | godz. 12.00-13.30
Otyłość i nadwaga - mamy poważny problem
• „Dieta cud” - zbyt często wierzymy, że istnieje?
• Pacjentka otyła w opiece ginekologiczno-położniczej
• Otyłość i nadwaga wśród dzieci - narastający problem zdrowotny


8 marca 2018 r. | godz. 12.00-13.30
Marketing medyczny
• Co jest dozwoloną informacją o działalności medycznej, a co zakazaną reklamą?
• Jak skutecznie informować pacjenta o mocnych stronach ośrodka medycznego, gabinetu, praktyki lekarskiej
• Internet i media społecznościowe - korzystajmy z tych narzędzi
• Upublicznienie wyników leczenia ośrodków medycznych - za i przeciw

8 marca 2018 r. | godz. 16.15-17.30
Kampanie społeczne
• Jak skutecznie zmieniać zachowania prozdrowotne i ryzykowne Polaków?
• Przykłady i krótkie omówienie kampanii społecznych/medialnych dotyczących profilaktyki wybranych chorób i edukacji zdrowotnej
• Telewizja, prasa, radio, media społecznościowe - jaki przekaz, jakie medium?
• Czy i jak można zweryfikować skuteczność prozdrowotnych kampanii społecznych?

8 marca 2018 r. | godz. 16.15-17.30
Edukacja onkologiczna - never-ending (shame) story
• Wprowadzenie do dyskusji - kierunki oczekiwanych zmian w kształceniu onkologów w Polsce
• Kształcenie przeddyplomowe przyszłych onkologów - do jakiego modelu powinniśmy zmierzać
• Kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie onkologii - wybrane zagadnienia

8 marca 2018 r. | godz. 16.15-17.30
Ekologia i medycyna
• Wpływ czynników środowiskowych na nasze zdrowie - prezentacja wybranych wyników badań
• Zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, hałas - czy mamy szansę wygrać z tymi zagrożeniami?

8 marca 2018 r. | godz. 16.15-17.30
Polacy - lekomaniacy?
• Dlaczego ulegamy magii reklamy leków bez recepty i suplementów diety
• Czy samoleczenie zawsze pomaga?
• Leki dostępne bez recepty - co każdy powinien o nich wiedzieć
• Suplementy diety a leki - kilka ważnych różnic
• Poziom edukacji i świadomości zdrowotnej w Polsce

9 marca 2018 r. | godz. 13.45-15.15
Rzuć palenie - sesja interdyscyplinarna
• “Epidemiologia” uzależnienia od palenia papierosów - Polska na tle innych krajów
• Pokonać nikotynizm - profilaktyka chorób płuc, chorób sercowo-naczyniowych i wybranych chorób nowotworowych
• Papierosy i e-papierosy - czy można mówić o mniej szkodliwym nałogu?

9 marca 2018 r. | godz. 13.45-15.15
Zagrożenia behawioralne
• Rozwój technologii cyfrowych oraz informacyjnych - oprócz dobrodziejstw są też ciemniejsze strony tego postępu
• Cyberprzestrzeń - seks w cyberprzestrzeni i seksoholizm;
• Skutki uzależnień behawioralnych - jak z nimi wygrać?
• Uzależnienie od zabiegów medycyny estetycznej - czy to nas dotyczy?

9 marca 2018 r. | godz. 13.45-15.15
Dr Google, dr Watson czy dr Kowalski - kto nas będzie leczył w przyszłości?
• System kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy w Polsce - wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia
• Narzędzie internetowe w edukacji lekarzy, pielęgniarek i pacjentów
• W jaki sposób pacjenci mogą racjonalnie korzystać z informacji dotyczących medycyny dostępnych w internecie?
• Aplikacje medialne do monitorowania parametrów życiowych i czynników ryzyka incydentów kardiologicznych

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum