MAK/Rynek Zdrowia | 03-03-2017 06:12

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych: rejestracja trwa do 7 marca

Rozpoczęło się odliczanie przed II Kongresem Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC 2017, 9-11 marca br.). Zaplanowano 50 sesji panelowych, debat i prezentacji, w których udział weźmie 250 prelegentów i ok. 3 tys. gości.

Podczas sesji otwierającej ubiegłoroczną edycję Kongresu Wyzwań Zdrowotnych; FOT. PTWP

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych, organizowany pod hasłem "Znacznie więcej niż medycyna", odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Na obszerny program HCC 2017 składa się pięć ścieżek tematycznych:
• Polityka zdrowotna
• Finanse i zarządzanie
• Terapie
• Nowe technologie
• Edukacja

Program i rejestracja na Kongres (trwa do 7 marca): www.hccongress.pl

- Kongres przygotowaliśmy z myślą o wszystkich środowiskach, których aktywność przyczynia się do poprawy stanu zdrowa społeczeństwa - nie tylko z medycznego punktu widzenia, ale też w kontekście szeroko rozumianych działań zapobiegawczych, profilaktyki, edukacji, finansowania i organizacji świadczeń zdrowotnych oraz całej gospodarki - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, wydawca m.in. miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Kongres w Katowicach będzie miejscem wielu interdyscyplinarnych debat. - Jak można sądzić - Kongres Wyzwań Zdrowotnych to największe spotkanie w Polsce, podczas którego odbywa się tak szeroka, wielosektorowa debata dotycząca zdrowia - dodaje Wojciech Kuśpik.

Udział w II Kongresie Wyzwań Zdrowotnych potwierdzili już między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, uczelni medycznych, a także liczni konsultanci krajowi w różnych dziedzinach medycyny, prezesi towarzystw naukowych, menedżerowie szpitali i podmiotów współpracujących z sektorem medycznym, przedstawiciele organizacji pacjentów.

***

Pierwsza edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych odbyła się w dniach 18-20 lutego 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wydarzenie zgromadziło ponad 2 tys. osób - przedstawicieli niemal wszystkich środowisk związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Odbyło się ponad 60 sesji z udziałem 250 prelegentów. Gośćmi HCC byli m.in. Vytenis Andriukaitis, unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności oraz Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia RP.

W ocenie uczestników oraz obserwatorów Kongresu, jego pierwsza edycja stała się bezprecedensowym w skali Europy forum wielowątkowej debaty dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdrowia.

Więcej o Kongresie: www.hccongress.pl