HFPC apeluje o przyjęcie w tej kadencji Sejmu ustawy o korekcie płci

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 29 maja 2014 08:39

O podjęcie wszelkich możliwych działań, które pozwolą na uchwalenie w tej kadencji Sejmu ustawy o korekcie płci, zaapelowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Fundacja pozytywnie oceniła założenia przygotowane w tej sprawie przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

- HFPC dostrzega konieczność ustawowego uregulowania kwestii metrykalnej korekty płci. Jest to niezwykle delikatna materia, wymagająca trzeźwości i empatii, ponieważ oddziałuje nie tylko na samą osobę zainteresowaną korektą, ale także na osoby z jej najbliższego otoczenia - napisała fundacja w opinii zamieszczonej na swoich stronach internetowych.

Stanowisko fundacji zostało przekazane do resortu sprawiedliwości w związku z opracowanym w końcu stycznia i obecnie konsultowanym projektem założeń nowelizacji prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz 12 innych ustaw np. medycznych. Planowana nowelizacja ma w sposób całościowy uregulować medyczne, administracyjne i sądowe aspekty zmiany płci.

Ministerialne założenia proponują ustaloną kolejność działań dla osób pragnących zmienić płeć: najpierw osoba taka składa wniosek do lekarza psychiatry, który rozpozna trwałe poczucie odmienności płciowej. Następnie jego wniosek skłany jest do specjalnej komisji lekarzy orzeczników, którzy diagnozę potwierdzą (lub nie). Kolejne kroki to uzyskanie tymczasowych dokumentów ze zmienioną płcią, możliwość poddania się chirurgicznej operacji tzw. zabiegowi adaptacyjnemu i postępowanie sądowe w sprawie korekty płci metrykalnej.

W projekcie założeń podkreślono dobrowolność zabiegu adaptacyjnego.

HFPC zwróciła uwagę, że wątpliwości może natomiast budzić oparcie procedury korekty płci o postępowanie zarówno przed komisją lekarską, jak i przed sądem. - Bardziej racjonalne wydaje się wyposażenie komisji lekarskiej w kompetencję do wydawania ostatecznej decyzji administracyjnej, co z pewnością wpłynęłoby na skrócenie postępowania i zmniejszenie jego kosztów oraz odciążyłoby sądy - wskazała fundacja.

Ponadto m.in. niejasny w założeniach - według HFPC - jest status przewidywanego dokumentu tymczasowego dla osoby podlegającej procedurze zmiany płci. Chodzi o to, czy dokument taki byłby wydawany zamiast dotychczasowego dowodu osobistego, czy też funkcjonowałby obok tego dowodu.

Fundacja postuluje także określenie w przyszłych przepisach terminu składania przez lekarza psychiatrę wniosku do komisji lekarzy orzeczników, ponieważ w innym przypadku może istnieć prawdopodobieństwo zwłoki i przedłużania przez lekarza prowadzącego złożenia takiego wniosku.

Ustawa powinna być uchwalona do jesieni 2015 r., czyli jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum