Gorąca dyskusja nad planowaną rewolucją w szpitalnictwie. "Minister nie poszedł za ciosem"

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia03 stycznia 2022 06:44

Szpitale. Przedstawiony 30 grudnia ub.r. przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego projekt reformy szpitalnictwa wzbudza spore emocje i dyskusje. Można już dziś przewidzieć, że konsultacje publiczne tej planowanej rewolucji zaowocują dużą liczbą uwag i propozycji.

Szpitale w Polsce czeka głęboka reforma FOT. PAP/Roman Zawistowski
 • Już na samym początku prezentowania założeń reformy szpitalnictwa minister zdrowia zwrócił uwagę na konieczność poprawienia koordynacji leczenia w naszym kraju - zauważa Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
 • Dodaje: - Niestety, pan minister "nie poszedł za ciosem". Jak chcemy poprawić koordynację opieki, skoro w planowanej reformie w ogóle nie określono mechanizmów współpracy szpitali z placówkami POZ oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?
 • Polska Federacja Szpitali uruchomiła konsultacje wewnętrzne dotyczące projektu ustawy o modernizacji szpitalnictwa. Chcemy przygotować bardzo konstruktywne stanowisko - powiedział prezes Fedorowski

"Fundamentalna reforma polskiego szpitalnictwa"

30 grudnia 2021 r. minister zdrowia Adam Niedzielski oficjalnie przedstawił założenia projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. - Uruchamiamy fundamentalną reformę polskiego szpitalnictwa. Przedstawimy publicznie do konsultacji projekt ustawy, która, mam nadzieję, będzie swoistą konstytucją szpitalnictwa w Polsce - powiedział szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej.

Wśród najważniejszych powodów, dla których resort zdrowia chce wprowadzić zmiany w szpitalnictwie Niedzielski wymienił, między innymi „wyniszczającą” konkurencję między szpitalami (walka o personel i zasoby materialne) oraz brak skoordynowanej opieki nad pacjentami.

Źródło: MZ
Źródło: MZ

Koordynacja opieki i prowadzenie pacjenta w systemie pozostaną na papierze?

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali komentuje najważniejsze założenia reformy szpitalnictwa (przypominamy je w dalszej części tekstu). Odniósł się, między innymi do na wskazanej przez ministra Niedzielskiego potrzeby koordynowania opieki nad pacjentem.

- Już na samym początku prezentowania założeń reformy szpitalnictwa minister zdrowia zwrócił uwagę na konieczność poprawienia koordynacji leczenia w naszym kraju. Natomiast "nie poszedł za ciosem", a więc nie wskazał na konkretne mechanizmy mające koordynować opiekę zdrowotną w Polsce - zauważa prezes Fedorowski.

- Przecież szpitale nie działają w oderwaniu od pozostałych elementów systemu ochrony zdrowia. Z informacji przekazywanych przez Rzecznika Prawa Pacjenta wynika, że w ostatnim czasie najwięcej skarg kierowanych przez pacjentów do RPP nie dotyczy już szpitali, ale podstawowej opieki zdrowotnej - zaznacza.

Dodaje: - Jak więc chcemy poprawić koordynację opieki nad pacjentami, skoro w planowanej reformie w ogóle nie określono zasad i mechanizmów współpracy szpitali z placówkami POZ oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?

- W projekcie ustawy nie przedstawiono też żadnych zachęt do lepszej współpracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami systemu (AOS, POZ, szpitale). Co więcej, nadal nie widać planów tworzenia - tak bardzo potrzebnych w Polsce - nowoczesnych centrów koordynowania ruchu pacjentów, z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych, w tym baz danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym, m.in. pozwalających skutecznie monitorować na bieżąco stan dostępności łóżek szpitalnych - powiedział nam Jarosław Fedorowski.

Czytaj też:  Część 1. opinii Jarosława Fedorowskiego o planowanej reformie szpitalnictwa

Państwo nie ma zaufania do uczelni kształcących menedżerów szpitali?

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia Jarosław Fedorowski krytycznie odniósł się także do zapowiadanego przez MZ wprowadzenia egzaminów państwowych dla przyszłych menedżerów szpitali.

- Dyrektorzy polskich szpitali podczas pandemii zdali praktyczny egzamin z zarządzania. Wydaje się więc, że podejmowanie teraz kwestii związanych z egzaminowaniem menedżerów i absorbowanie tym obowiązkiem przyszłej Agencji Rozwoju Szpitali (ARS) jest niepotrzebne i zdecydowanie przedwczesne. Egzaminowanie menedżerów przez ARS będzie też swoistym wyrazem braku zaufania do uczelni wyższych kształcących w naszym kraju menedżerów szpitali - zaznaczył prezes PFSz.

Wśród plusów planowanej reformy prezes PFSz wymienił, m.in. wspieranie rozwoju szpitali w naszym kraju. - To dobrze, że ARS będzie pomagała placówkom, między innymi w pozyskiwaniu środków europejskich - zaznaczył. Za korzystne uznał też zaplanowaną likwidację historycznego zadłużenia szpitali i odchodzenie od ich finansowania w formie ryczałtowej, na rzecz płacenia za poszczególne procedury.

Z kolei w rozmowie z Polskim Radiem 24 prezes Fedorowski zapowiedział, że Polska Federacja Szpitali uruchomiła konsultacje wewnętrzne dotyczące projektu ustawy. Zbieramy opinie od dyrektorów placówek z całej Polski, niezależnie od ich rodzaju i modelu własnościowego. Chcemy przygotować bardzo wyważone i konstruktywne stanowisko - poinformował szef PFSz.

Główne założenia programu reformy szpitalnictwa:

 • Utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali (będzie dystrybuowała środki europejskie na modernizację szpitali i pomagała placówkom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej)
 • Poprawa efektywności ekonomicznej szpitali dzięki wprowadzeniu ich kategoryzacji. Agencji Rozwoju Szpitali będzie przyznawała szpitalowi odpowiednią kategorię:
  - Kategoria A - dobra sytuacja ekonomiczno-finansowa (plan rozwojowy)
  - Kategoria B - wymagane wdrożenie działań optymalizacyjnych (plan rozwojowy)
  - Kategoria C - wymagane wdrożenie działań optymalizacyjnych (plan naprawczo-rozwojowy)
  - Kategoria D - wymagane pilne wdrożenie działań naprawczo-rozwojowych (plam naprawczo-rozwojowy.
 • Profesjonalizacja kadry zarządzającej (m.in. wprowadzenie egzaminów państwowych dla przyszłych menedżerów szpitali)
 • Modyfikacja systemu finansowania szpitalnictwa i uporządkowanie zasada funkcjonowania sieci szpitali (w tym odchodzenie od finansowania ryczałtowego w kierunku płacenia za procedury o wysokiej skuteczności)
 • Wdrożenie mechanizmów oddłużenia szpitali, ale pod licznymi warunkami. Proces będzie monitorowany nie tylko przez organy tworzące (m.in. samorządy), ale przede wszystkim przez Agencję Rozwoju Szpitali.

Więcej o planowanej rewolucji w organizacji i finansowaniu leczenia szpitalnego:

Niedzielski o reformie szpitali w Polsce: ten dzień zapisze się w historii szpitalnictwa

Będzie mechanizm oddłużenia szpitali, ale pod licznymi warunkami. "Nic za darmo"

MZ zapowiada egzaminy państwowe dla szefów szpitali. "Intuicja nie wystarczy

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum