Geriatria: zagrożona czy priorytetowa?

Autor: Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia • • 13 grudnia 2016 05:23

Geriatrzy nie ukrywają obaw związanych z resortową rewolucją dotyczącą przyszłości szpitali. Przypominają, że w starzejącym się społeczeństwie należy znacząco zwiększyć liczbę łóżek geriatrycznych, tymczasem w kolejnych projektach ws. sieci szpitali, takiej zmiany nie widać. Co gorsza, istnieje - ich zdaniem - ryzyko, że oddziałów geriatrycznych będzie coraz mniej.

Geriatria: zagrożona czy priorytetowa?
System opieki nad osobami starszymi powinien ulec radykalnej zmianie Fot. Fotolia

 

W ramach konsultacji zewnętrznych Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii zwracało uwagę na zagrożenie likwidacją oddziałów geriatrycznych działających w szpitalach powiatowych. Niepokojem na planowane zmiany zareagował także konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii prof. Tomasz Kostka.

W ocenie konsultanta projektowana propozycja zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów w żaden sposób nie odnoszą się do geriatrii.

Ten brak - komentuje profesor - jest bardzo niepokojący.

System trzeba zmienić, ale...
- Żyjemy coraz dłużej, dlatego rośnie zapotrzebowanie na opiekę nad starzejącym się społeczeństwem. W nieodległej przyszłości jedną trzecią polskiej populacji będą stanowili seniorzy. Geriatria, dziedzina medycyny i specjalność lekarska zajmują się kompleksowo problemami zdrowotnymi wieku starszego, jest w stanie zastąpić wiele interwencji wąskospecjalistycznych, a w efekcie odciążyć innych specjalistów lub właściwie przygotować pacjentów geriatrycznych do ich interwencji - podkreśla konsultant.

W jego opinii, system opieki nad osobami starszymi powinien ulec radykalnej zmianie i skoncentrować się wokół opieki typowo geriatrycznej, gdzie większość problemów osób starszych powinna być na bieżąco rozwiązywana bądź przez lekarzy geriatrów, bądź lekarzy rodzinnych i internistów, którzy są odpowiednio wykształceni w zakresie geriatrii.

- Optymalnym docelowym modelem opieki powinien być system łączący opiekę podstawową (geriatra lub lekarz rodzinny z solidnym wykształceniem geriatrycznym) z opieką szpitalną (oddział geriatryczny lub internistyczno-geriatryczny, oddział lub pododdział rehabilitacji geriatrycznej, szpital dzienny) i instytucjonalną (ZOL, DPS). Konsultujący lekarz geriatria powinien być dostępny na pozostałych oddziałach szpitalnych - wskazuje profesor.

Jego zdaniem, w celu poprawy dostępności do świadczeń geriatrycznych konieczne wydaje się tworzenie oddziałów geriatrycznych, kontraktowanych łóżek geriatrycznych w obrębie oddziałów internistycznych oraz przekształcenia oddziałów internistycznych na internistyczno-geriatryczne (z kontraktem geriatrycznym).

Tak należy leczyć
W odpowiedzi na ministerialny plan zmian w zakresie funkcjonowania szpitalnictwa konsultant wskazywał, że dla sprawnego funkcjonowania i podstawowej efektywności ekonomicznej minimalna liczba łóżek w oddziale geriatrii powinna wynosić 25-30. Powinny być ponadto wyodrębnione łóżka intensywnej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru.

- Wydaje się, że w przypadku 30-łóżkowego oddziału chodzi o minimum 4 łóżka intensywnej opieki medycznej. Ponadto oddziały geriatryczne i/lub internistyczno-geriatryczne winny funkcjonować już na projektowanym poziomie szpitali I stopnia. Na poziomie szpitali III stopnia powinny natomiast docelowo działać szpitale geriatryczne (analogicznie do pediatrycznych) obejmujące wszystkie profile w zakresie leczenia szpitalnego dla osób starszych - wyjaśnia konsultant.

- Optymalny system opieki geriatrycznej ma dążyć do modelu, w którym osoba starsza i niepełnosprawna po pobycie w szpitalu (na oddziale geriatrycznym lub innym) będzie objęta rehabilitacją geriatryczną, a następnie wróci do swojego środowiska domowego - zaznacza profesor Kostka.

MZ: nikt nie chce likwidować oddziałów geriatrycznych
Jak zapewnia nas Milena Kruszewska, rzecznik ministra zdrowia, przygotowywany projekt ustawy przewidujący utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) nie zawiera rozwiązań zmierzających do likwidacji oddziałów geriatrycznych. 


- Obok kontraktowania świadczeń w ramach PSZ zachowany zostanie dotychczasowy tryb zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadzie konkursów umów/rokowań. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wyjaśnia rzeczniczka.

Kruszewska dodaje, że projektowane przepisy przewidują jednocześnie, że pierwszy poziom zabezpieczenia w ramach PSZ obejmie m.in. oddziały chorób wewnętrznych, które odgrywają istotną rolę w leczeniu osób starszych.

Interna zamiast geriatrii
Resort zdrowia informuje, że trwają obecnie analizy dotyczące wprowadzenia w szpitalach zespołów wsparcia geriatrycznego i oceny geriatrycznej pacjenta.

- Należy dążyć do wzmocnienia oddziałów chorób wewnętrznych o specjalistów geriatrii. Kluczową kwestią dla rozwoju opieki geriatrycznej jest wykształcenie odpowiedniej liczby specjalistów tej dziedziny medycyny, w związku z czym właściwym kierunkiem wydaje się rozwijanie oddziałów geriatrycznych w szpitalach powiązanych z uczelniami medycznymi - podkreśla rzeczniczka.

O tym, że najstarsi pacjenci nie pozostaną bez opieki w ramach szpitalnictwa, mówił wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Na antenie RMF FM wskazywał, że resort ma świadomość, iż musi zaspokajać potrzeby zdrowotne seniorów, ale niekoniecznie pod sztandarem geriatrii. W jego opinii, starszym pacjentem równie dobrze może zaopiekować się internista.

Jeśli natomiast chodzi o sieć szpitali, MZ przypomina, że poza nią mają się także znaleźć placówki o profilu rehabilitacyjnym, psychiatrycznym oraz opieka długoterminowa, hospicyjna, paliatywna. Wiceminister zdrowia Piotr Gryza mówił 30 listopada br. podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, że w tym zakresie lecznictwa szpitalnego lecznice poddane zostaną obecnie obowiązującym regułom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum