GIS ostrzega przed ETO. Tlenek etylenu był stosowany do sterylizacji sezamu

Autor: oprac. JKB • Źródło: GIS, Rynek Zdrowia20 lipca 2021 12:24

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o działaniach podjętych w związku z wykryciem tlenku etylenu (ETO) w sezamie pochodzącym z Indii. Zostały podjęte radykalne kroki w tym wycofanie z obrotu wszystkich partii skażonego produktu.

KE podjęła decyzję o wycofaniu skażonych partii sezamu z Indii. Fot. Shutterstock
  • W Unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) we wrześniu 2020 roku pojawiła się pierwsza wzmianka o wykryciu ETO w partiach sezamu
  • ETO (tlenek etylenu) jest zakazanym środkiem w państwach UE. Mimo to został on wykryty w niektórych przesyłkach sezamu z Indii
  • Komisja Europejska zdecydowała o konkretnych działaniach mających na celu zniwelowanie ryzyka. Wycofano wszystkie partie sezamu

Niebezpieczny środek znaleziony w żywności

Z komunikatu opublikowanego przez GIS możemy dowiedzieć się, że już we wrześniu 2020 roku Unijny System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) otrzymał pierwsze wzmianki o wykryciu tlenku etylenu (ETO) w partiach sezamu z Indii. Ów środek jest m.in. dezynfektantem zakazanym na terenach państw UE.

W związku z podobnymi doniesieniami, przeprowadzono kolejne weryfikacje wspomnianych partii sezamu. Według danych przekazanych przez GIS, ETO wykorzystywano jako gaz do sterylizacji sezamu. W kolejnych miesiącach zanieczyszczenie żywności tlenkiem etylenu było jednym z najczęstszych zakażeń w 2020 roku.

Konkretne działania UE w związku z zanieczyszczonym sezamem

W wyniku przeprowadzonej kontroli zdecydowano o konkretnych działaniach:

  • wycofanie z obrotu wszystkich partii sezamu, gdzie wykryto ETO;
  • wprowadzenie systematycznych kontroli na granicach UE przesyłek sezamu z Indii;
  • badanie urzędowe 50 proc. przesyłek w kierunku ETO;
  • zasada "zero tolerancji" dla produktów, w których stosowany był zanieczyszczony sezam.

GIS przekazał również, że w czerwcu 2021 roku RASFF otrzymał zgłoszenie o wykryciu ETO także w mączce chleba świętojańskiego (E410) z Turcji. KE po spotkaniach z przedstawicielami koordynatorów kryzysowych UE, ustaliła następujące stanowisko:

  • wycofanie partii mączki chleba świętojańskiego (E410) zanieczyszczonych ETO na poziomie wyższym niż 0,1mg/kg;
  • niezależnie od poziomu ETO w produkcie, konieczne jest wycofanie z obrotu produktów, w których wykorzystano zanieczyszczone partie E410.

Jak możemy się także dowiedzieć z komunikatu GIS, podejście reprezentowane przez KE wynika z założenia, że nie można ustanowić bezpiecznych poziomów ETO dla konsumentów.

Całość stanowiska jest dostępna na stronie: https://ec.europa.eu/food/food/rasff-food-and-feed-safety-alerts/ethylene-oxide-incident-food-additive_en

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum