Fundusz Kompensacyjny nie powinien być zasilany przez producentów szczepionek?

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia23 kwietnia 2021 19:55

Projekt Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia - twierdzą Pracodawcy RP.

Fundusz Kompensacyjny nie powinien być zasilany przez producentów szczepionek?
Producenci szczepionek nie powinni zasilać Fundusz Kompensacyjnego - uważają Pracodawcy RP
  • 23 kwietnia minął termin przekazania uwag do projektu przepisów tworzących Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych
  • Przeciwko finansowaniu Funduszu Kompensacyjnego przez producentów szczepionek opowiadają się Pracodawcy RP
  • Zdaniem tej organizacji Fundusz Kompensacyjny jest potrzebny, ale powinien być finansowany wyłącznie ze środków publicznych

W piątek (23 kwietnia) mija termin przekazania uwag do projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, dotyczący utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Wpłaty firm farmaceutycznych

Projekt przewiduje, między innymi szybkie wypłacanie pacjentom rekompensat za niepożądany odczyn poszczepienny na drodze administracyjnej. Planowane przepisy zakładają 60-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku.

Finansowanie świadczeń kompensacyjnych ma być zapewnione m.in. dzięki wpłatom firm farmaceutycznych. Właśnie przeciwko takiemu sposobowi zasilania Funduszu Kompensacyjnego opowiadają się Pracodawcy RP.

- Fundusz Kompensacyjny jest niewątpliwie odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie epidemiologiczne i jednocześnie narzędziem potrzebnym dla budowania zaufania społeczeństwa do szczepień przeciw COVID-19 - czytamy w piśmie Pracodawców RP do ministra zdrowia.

Zdaniem tej organizacji „wprowadzenie tego rozwiązania jest istotne w przypadku szerokiej akcji szczepiennej zmierzającej do uzyskania jak najszybciej odporności populacyjnej, ponieważ systemy kompensacyjne są istotnym elementem budowania zaufania do władz publicznych i systemów opieki zdrowotnej oraz do szczepień ochronnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy to rządy państw są inicjatorem masowych akcji profilaktycznych, jak to ma miejsce w przypadku walki z pandemią COVID-19”.

Natomiast zaproponowany w tym kształcie projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw w opinii Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej jest nie do przyjęcia.

Apel o publiczną debatę

- Pracodawcy RP nie widzą uzasadnienia dla propozycji resortu zdrowia, aby źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego byli producenci szczepionek. Koncepcję, wedle której państwo przerzuca ciężar finansowania kosztów, wynikających z decyzji rządzących, będących elementem polityki, należy traktować jako quasi-podatek nakładany na określoną kategorię przedsiębiorców - czytamy w stanowisku podpisanym przez  wiceprezydenta Pracodawców RP Andrzeja Mądralę.

W opinii Pracodawców RP „brak jest argumentów, które przemawiają za tym, aby przedsiębiorcy produkujący szczepionki byli obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z prawnie dopuszczonymi do obrotu produktami leczniczymi. Wydaje się, że zaproponowane rozwiązania tworzą precedens na skalę europejską”.

W opinii Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej jedynym akceptowalnym rozwiązaniem byłoby przeznaczenie środków na Fundusz Kompensacyjny wyłącznie ze środków publicznych, a poziom rocznych dotacji celowych liczony powinien być na podstawie liczby zgłaszanych działań niepożądanych oraz liczby wniosków składanych przez pacjentów.

Pracodawcy RP zwrócili się Ministerstwa Zdrowia o „zorganizowanie publicznej debaty oraz konferencji uzgodnieniowej, podczas której każda z zainteresowanych stron mogłaby przedstawić swoje stanowisko do projektowanych zmian. Tylko formuła dialogu pozwoli na wypracowanie konsensusu wobec Funduszu Kompensacyjnego” - piszą Pracodawcy RP.

Szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego

Przypomnijmy, że zadaniem Funduszu Kompensacyjnego będzie, m.in. umożliwienie pacjentom szybkiego uzyskania świadczenia pieniężnego w związku z wystąpieniem działań niepożądanych będących skutkiem przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19.

Świadczenie kompensacyjne będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty. Jej wysokość będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji, przy czym dolny limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji wynoszącej od 14 do 30 dni, zaś górny 100 tys. zł w przypadku hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni.

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, który będzie wymagał obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni świadczenie wyniesie 3 tys. zł.

Dysponentem będzie Rzecznik Praw Pacjenta

Dysponentem Funduszu Kompensacyjnego będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Przy RPP zostanie powołany Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

- Zespół tworzyć będą m.in. lekarze - specjaliści, z szeroką wiedzą w zakresie szczepień ochronnych i rozpoznawania chorób. Zadaniem tych ekspertów będzie wspieranie naszej pracy poprzez analizowanie poszczególnych spraw i wydawane opinii dotyczących wniosków wpływających do Funduszu Kompensacyjnego - mówił w wywiadzie dla Rynku Zdrowia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

- Zespół ten w sposób przejrzysty, w oparciu o jasne kryteria będzie w pełni kompetentnie i merytorycznie rozstrzygał, czy doszło do zdarzenia niepożądanego związanego ze szczepieniem - zaznaczył Bartłomiej Chmielowiec.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum