Fizjoterapeuci składają projekt ustawy o ich zawodzie. Wszyscy chcą zmian?

Autor: Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia • • 25 czerwca 2015 06:09

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej ds. Projektu Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty powołany przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zebrał ponad 100 tys. podpisów poparcia pod ustawą. We wtorek (30 czerwca) podpisy mają być złożone do Marszałka Sejmu.

Fizjoterapeuci  składają projekt ustawy o ich zawodzie. Wszyscy chcą zmian?
FOT. PTWP

Podpisy zbierano od kwietnia. W Polsce pracuje ok. 70 tys. fizjoterapeutów, wykonujących każdego dnia pół miliona zabiegów. Żeby zebrać wymagane 100 tys. podpisów wystarczyło, żeby poparcia udzieliło nawet trzy czwarte z owych 70 tys. fizjoterapeutów i zachęciło do tego jeszcze jedną osobę: członka rodziny, znajomego lub swojego pacjenta.  W czwartek (25 czerwca) licznik wskazał ponad 105 tys. głosów. Niezależnie od tego pojawiają się głosy powątpiewania, czy środowisku zależy na zmianach?

Uroki mętnej wody
- Niektórzy wolą pozostać w mętnej wodzie i tam "łowić" pacjentów - mówią Rynkowi Zdrowia fizjoterapeuci.

Jak wskazują, Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty konieczna jest, by uporządkować wiele spraw związanych ze środowiskiem fizjoterapeutów: od kształcenia, przez rozwój zawodowy, po kwestię samorządu, ustalanie standardów terapii i odpowiedzialności zawodowej.

- Nikt nie weryfikuje tego, jaką metodę leczenia wybierze fizjoterapeuta ani jakie są jej skutki, nie wymaga się od fizjoterapeuty prowadzenia dokumentacji terapii. W pracy z niemowlętami widzę, jak tragiczne ma to skutki. Czas jest tu bezcenny i często szansa na poprawę przepada bezpowrotnie. Dochodzi do dramatów - mówi Wojciech Dutka, fizjoterapeuta, członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Potrzebują samorządu dla siebie i dla pacjentów
Zwraca też uwagę, że nawet na renomowanych uczelniach uznane metody określane są jako złe i podważa się zasadność ich stosowania.

- Nie istnieje żadna okręgowa czy naczelna rady fizjoterapii ani sąd koleżeński, żeby rozstrzygać, czy jakąś metodę słusznie się stosuje czy też dyskredytuje. Z drugiej strony pacjent nie ma gdzie poskarżyć się na fizjoterapeutę - zwraca uwagę nasz rozmówca.

Owszem, pacjent może złożyć skargę u kierownika lecznicy lub wejść na drogę sądową, ale te rozwiązania wymagają czasu i nie wiadomo, jaki skutek odniosą. - Dlatego konieczne jest, by fizjoterapeuci posiadali swój samorząd, tak jak mają go lekarze czy pielęgniarki - podkreśla Wojciech Dutka.

Wskazuje, że obecnie każdy fizjoterapeuta może stosować takie metody, jakie chce, nie ma regulacji prawnej, która określałaby zakres jego kompetencji i odpowiedzialności .

- Co więcej, jeśli zaistnieje sytuacja, że niekompetentny w danej metodzie fizjoterapeuta "wygłosi" swoją opinię na jej opinię, która wprowadzi pacjenta w błąd i może mieć negatywny wpływ na poprawę stanu zdrowia, nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej takiej osoby - wskazuje przedstawiciel SFP.

Do pracy w klinice urody albo z chorym
Zaznacza, że szwankuje już sam system kształcenia fizjoterapeutów. Faktycznie, wystarczy przegląd aktualnej oferty edukacyjnej (właśnie trwają nabory), by trafić na 2-semestralne studium, po którym, jak zapewnia organizator, absolwent kierunku ''będzie mógł pracować z osobami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami neuromięśniowymi i mięśniowo­szkieletowymi''.

Można też zaliczyć roczną szkołę policealną: ''Specjalista Fizjoterapii wykonuje masaże zdrowotne, a także dba o kondycję oraz dobre samopoczucie gości w klinikach zdrowia i urody. Pomaga również chorym w powrocie do dawnej sprawności'' - Tryb: zaoczny; zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie.

- Od kiedy kierunek stał się modny, z poziomem kształcenia jest tak, że zdarza się, iż u absolwentów występują braki elementarnej wiedzy z takich przedmiotów jak anatomia czy biomechanika. Z drugiej strony nawet, jeśli kończy się dobre studia z głową pełną teorii, jest się nieprzygotowanym do pracy z pacjentem - mówi Dutka.

Dlatego - jak wskazuje - po studiach należy się ukierunkować i zdobywać specjalizację - tak jak w przypadku kształcenia lekarzy.

- Jednak pewna grupa fizjoterapeutów nie chce, żeby ta ustawa wchodziła w życie właśnie dlatego, że trzeba będzie się dokształcać. Bo jak wyjaśnić słabe poparcie projektu ustawy na tę chwilę? - pyta fizjoterapeuta.

Walczą o samodzielność
W jego opinii, najwyższy czas, by tak jak w krajach zachodnich, fizjoterapeuta był w Polsce samodzielnym zawodem medycznym, a tym samym zawodem zaufania społecznego. Obecnie zawód fizjoterapeuty wykonuje u nas ok. 70 tys. osób z różnymi kwalifikacjami.

- Mamy w naszym kraju już niemałą rzeszę fizjoterapeutów posiadających bardzo wysokie kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami międzynarodowych instytucji oraz tytułami naukowymi. Pomimo tego dostęp do fizjoterapii na wysokim poziomie w ramach refundacji NFZ jest co najwyżej mierny - uważa Wojciech Dutka.

- W naszym kraju stawia się głównie na to, żeby lekarz przepisał zabiegi, a co tam już fizjoterapeuta wie i umie, to inna sprawa. Tymczasem chodzi o to, żeby wiedział i potrafił, żeby był samodzielny i odpowiedzialny - podsumowuje.

Skupmy się na projekcie, który już jest
Marek Kiljański, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii zgadza się, że uchwalenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty jest konieczne. Przypomina, że batalia o ustawę o zawodzie fizjoterapeuty trwa już 27 lat.

Jak informuje w rozmowie z Rynkiem Zdrowia, 23 lipca 2014 r. na wniosek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii został złożony do laski marszałkowskiej przez Klub Parlamentarny PSL projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

W marcu rozpoczęło się pierwsze czytanie tego projektu. W piątek, 26 czerwca zaplanowano kolejne.

- Pytanie, jaki cel ma ogłoszenie przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska - Obywatelskiego Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty i zbieranie podpisów poparcia pod nim. Doświadczenie z ostatnich lat uczy, że żaden projekt obywatelski nie trafił do laski marszałkowskiej - przypomina Kiljański.

- Zamiast propozycji obywatelskiego projektu, korzystniejsze dla środowiska fizjoterapeutów i pacjentów byłoby zjednoczenie sił oraz praca nad projektem, który jest już w sejmowej podkomisji zdrowia - uważa prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

Podaje też, że projekt ten uzyskał poparcie m.in. konsultantów wojewódzkich w dziedzinie fizjoterapii, Forum Dziekanów przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii, Dziekanów Wydziałów Nauk o Zdrowiu Uniwersytetów Medycznych.

W piśmie z maja br. wskazują oni, że projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wprowadza szczegółowy wykaz czynności zawodowych fizjoterapeuty w ramach poszczególnych zadań zawodowych i odpowiadający im poziom wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

''Umożliwi to stworzenie jednolitych ram (standardów) kształcenia oraz zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia nowych kadr fizjoterapeutów'' - napisała prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, dziekan WNoZ Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreślając, że dziekani mają ogromną nadzieję, że projekt o zawodzie fizjoterapeuty zostanie przyjęty przez parlament i podpisany przez prezydenta.

Bezpieczeństwo i kontrola
Prof. Zbigniew Wroński, konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii podkreśla, że ustawa zapewni większe bezpieczeństwo pacjentom, a także zdecydowanie ułatwi kontrolę nad tym kto i jak prowadzi fizjoterapię.

- W każdym europejskim kraju, w którym wprowadzono takie przepisy, systemowe koszty fizjoterapii spadły. Poprawiła się natomiast jej skuteczność i skrócił się czas oczekiwania na zabiegi. Obecnie osoba z bólem pleców pokonuje drogę od lekarza rodzinnego przez ortopedę, znów lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji i ostatecznie trafia na fizjoterapię. Może to trwać nawet 9 miesięcy - tłumaczy prof. Wroński.

Zaznacza, że ustawa ma ułatwić dostęp pacjentom do fizjoterapeuty, a przez kontrolowanie procesu fizjoterapii zwiększyć jego skuteczność i bezpieczeństwo. - Samym fizjoterapeutom ma umożliwić samodzielne wykonywanie bardzo potrzebnego zawodu, którego uczą się na wymagających, 5-letnich studiach - podsumowuje prof. Wroński.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum