WOK/Rynek Zdrowia | 22-10-2019 07:31

Finansowanie skutecznej profilaktyki to inwestycja w zdrowie kolejnych pokoleń

- Podnoszenie nakładów na ochronę zdrowia jest oczywiście koniecznie. Z drugiej strony musimy tymi środkami finansowymi bardzo mądrze zarządzać - podkreśla Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med w rozmowie z Rynkiem Zdrowia; FOT. PTWP

Prezes Rulkiewicz, wymieniając ważne - jej zdaniem - kierunki polityki zdrowotnej w nowej kadencji parlamentu zaznacza, że należy zidentyfikować w systemie wszystkie te miejsca, w których pieniądze są marnotrawione.

- Jednym z kolejnych ważnych elementów jest przesunięcie ciężaru opieki nad pacjentami, ze szpitali i AOS na podstawową opiekę zdrowotną, między innymi dlatego, że jest ona tańsza, a lekarze POZ są najbliżej pacjentów - podkreśla Anna Rulkiewicz.

- Trzecim kierunkiem powinno być znaczenie zwiększenie finansowania profilaktyki. Obecnie na tę sferę wydajemy w Polsce - łącznie ze środkami jednostek samorządu terytorialnego - zaledwie około 3,5 proc. wszystkich pieniędzy przeznaczanych w Polsce na opiekę zdrowotną. To zdecydowanie za mało - zaznacza prezes Rulkiewicz.

Podkreśla, że finansowanie dobrej, skutecznej profilaktyki to inwestycja w zdrowie kolejnych pokoleń.

Nagranie zostało zarejestrowane podczas XV Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 21-22 października 2019 r.).