Ferie w reżimie sanitarnym. GIS opublikował zasady

Autor: oprac. PG • Źródło: PAP19 stycznia 2022 10:34

Jak postępować, gdy na zimowisku dojdzie do zakażenia COVID-19? Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o wytycznych dla organizatora wypoczynku i wskazuje, jakie obowiązki w tym zakresie mają rodzice dzieci.

Ferie w reżimie sanitarnym. GIS opublikował zasady
GIS opublikował zasady dla organizatorów zimowisk Foto: Shutterstock
 • Od soboty 15 stycznia w pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim, trwają ferie zimowe w szkołach.
 • W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa tygodnie lub za cztery tygodnie. 
 • Główny Inspektorat Sanitarny radzi, co robić, kiedy na zimowisku pojawi się podejrzenie zakażenia koronawirusem.

GIS przypomina o wytycznych dla organizatorów ferii zimowych 

"W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych należy: niezwłocznie odizolować osobę oraz skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki, powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka, bezzwłocznie skontaktować się z powiatowym inspektoratem sanitarnym" - czytamy.

GIS zaleca też bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Co zawierają wytyczne dla organizatorów ferii zimowych?

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego ogłoszono w grudniu i są dostępne m.in. na stronie internetowej MEiN https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022.

 • Zgodnie z nimi uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, "co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną".
 • W gestii rodziców i opiekunów jest zaopatrzenia dziecka w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku i w środek antybakteryjny.
 • Uczestnicy muszą być też przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu społecznego i z przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.
 • Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z wypoczynku w razie wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka). Mają udostępnić organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 • W wytycznych wskazano, że ma zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.
 • Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy i obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, i nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
 • Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum