Federacja PZ rozczarowana projektem ustawy o POZ

Autor: Federacja PZ/Rynek Zdrowia • • 08 lutego 2017 11:45

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie twierdzi, że projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 30 grudnia 2016 r. w przedstawionym kształcie nie spełnia oczekiwań środowiska medycznego i pacjentów.

Federacja PZ rozczarowana projektem ustawy o POZ
Poza samą definicją lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, projekt ten nie wnosi istotnych zmian w funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Fot. Archiwum

Jak wyjaśnia Porozumienie Zielonogórskie, w stanowisku przesłanym Ministerstwu Zdrowia Federacja zgłosiła szereg krytycznych uwag do projektu, które w ocenie Federacji należy uwzględnić w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Zdaniem PZ projekt nakłada nowe obowiązki na lekarzy rodzinnych bez określenia sposobów ich realizacji, zwłaszcza w zakresie koordynacji oraz funkcjonowania zespołu POZ. Ponadto proponowany sposób finansowania nowych zadań w POZ może spowodować nałożenie nowych dodatkowych obowiązków de facto bez globalnego i istotnego zwiększenia nakładów.

Jednym z ważniejszych mankamentów projektu jest w opinii PZ brak precyzyjnego określenia roli POZ w całym systemie ochrony zdrowia - w szczególności ze zdefiniowaniem koordynacji oraz zasad i sposobów jej wykonywania.

Zdaniem PZ podkreślenia wymaga też fakt, że POZ jest podstawą systemu ochrony zdrowia, w ramach której zapewniany jest dostęp do finansowanych ze środków publicznych świadczeń zdrowotnych profilaktycznych, w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz pielęgnacyjnych, udzielanych w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i pierwszego (wstępnego) kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. W jej ramach świadczenia zdrowotne oraz wszechstronna, ciągła i skoordynowana opieka zapewniane są przez zespoły współdziałających ze sobą lekarzy, pielęgniarek i położnych. Posiadają oni kwalifikacje określone w niniejszej ustawie.

Zdaniem Federacji PZ opieka koordynowana nie może być dla świadczeniodawców obligatoryjna od 1 lipca 2019 r. - należy umożliwić fakultatywne wdrażanie tej formy zarządzania opieką nad pacjentem (w tym budżetu powierzonego) przez świadczeniodawców systemu ochrony zdrowia.

Sprzeciw Federacji wywołuje też zdanie umieszczone w rozdziale oceny skutków regulacji, gdzie stwierdzono, że obecnym problemem POZ jest brak motywacji lekarza, pielęgniarki i położnej POZ do skoordynowanej opieki nad pacjentem spowodowany systemem finansowania. Na taką opinię wobec lekarzy i pielęgniarek Porozumienie Zielonogórskie nie daje swojej zgody.

Więcej: www.federacjapz.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum