Europejski Plan Walki z Rakiem. Czy pomoże nam wyjść z postpandemicznego kryzysu nowotworowego?

Autor: Katarzyna Mieczkowska • Źródło: Rynek Zdrowia13 lipca 2021 19:00

Rak może stać się główną przyczyną zgonów w krajach Unii Europejskiej po okresie pandemii COVID-19 - jednak środkiem zaradczym może być realizacja Europejskiego Planu Walki z Rakiem.

Rak może stać się główną przyczyną zgonów w Europie. Fot. Shutterstock
  • Europe's Beating Cancer Plan był tematem dyskusji ekspertów podczas konferencji Return to Care: Tackling Post-COVID Healthcare Challenges in Central and Eastern Europe
  • Plan wyróżnia dbałość o profilaktykę, wczesną diagnostykę i leczenie
  • Podkreślona została konieczność zapewnienia dobrego dostępu do usług medycznych i zniwelowanie wykluczenia cyfrowego
  • O potrzebach związanych z leczeniem nowotworów mówiła podczas konferencji Return to Care: Tackling Post-COVID Healthcare Challenges in Central and Eastern Europe Małgorzata Bogusz, członek Europejskiego Komitetu Ekononomiczno-Społecznego

Komisja Europejska, chcąc uchronić Europę przed falą zgonów spowodowanych zachorowaniami na nowotwory opracowała plan walki z rakiem – Europe’s Beating Cancer Plan. Przez ponad trzy dekady nie powstał tego rodzaju dokument o znaczeniu strategicznym, który wskazuje kluczowe problemy i potrzeby w walce z rakiem – aż 25 proc. zachorowań na raka w skali światowej to przypadki zgłaszane w Europie.

Brak koordynacji działań to większa liczba zgonów

Specjaliści szacują, że brak skoordynowanych działań w zakresie prewencji i leczenia chorób nowotworowych może doprowadzić do tego, że rak stanie się główną przyczyną zgonów w krajach europejskich.

Europejski Komitet Ekononomiczno-Społeczny poparł wdrożenie w życie tego dokumentu, co podkreśliła podczas konferencji Return to Care: Tackling Post-COVID Healthcare Challenges in Central and Eastern Europe Małgorzata Bogusz, reprezentantka instytucji z ramienia Polski.

„Cancer plan”: ważny, ale wymaga nieustannych ulepszeń

- Europejski Plan Walki z Rakiem jest niezwykle ważny, jednak wciąż musi być ulepszany w licznych aspektach, takich jak schemat wdrażania – zaznaczyła Małgorzata Bogusz, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

- Jedną z zalet planu, zasługującą na szczególne uznanie, jest zmodyfikowane podejście do walki z rakiem. Podejście to opiera się na profilaktyce, wczesnym wykrywaniu, diagnozie i leczeniu oraz jakości życia pacjentów onkologicznych i ozdrowieńców – mówiła Bogusz.

Walka z rakiem i nierównościami w dostępności usług

Bogusz podkreśliła, że chociaż zapobieganie nowotworom ma kluczowe znaczenie, równie ważne dla państw członkowskich Unii jest zapewnienie dostępności wysokiej jakości infrastruktury opieki zdrowotnej, w tym placówek diagnostyki przesiewowej i leczenia oraz usług pomocowych. Przyjęcie tego podejścia pozwoli otworzyć się na wszystkie państwa członkowskie i pomoże zniwelować wszelkie możliwe nierówności. Dlatego w pierwszej kolejności zalecenia powinny być dostosowane do poziomów zaangażowania poszczególnych państw członkowskich w walkę z rakiem.

Wspomniała także o rejestrze dotyczącym nierówności w przeciwdziałaniu nowotworom. - Powinien być jak najbardziej inkluzywny i powinien uwzględniać nie tylko dysproporcje między państwami członkowskimi i regionami, ale także nierówności społeczne, zwłaszcza w odniesieniu do zatrudnienia i płci – zaznaczyła i dodała, że to odnosi się do warunków, które znane są jeszcze sprzed czasów pandemii, która spowodowała zmiany w dostępie do wielu usług medycznych, szczególnie w onkologii i kardiologii. Podkreśliła, że ten dostęp został znacznie utrudniony. - Ogromne opóźnienia w diagnostyce i leczeniu raka zmniejszają szanse na wyzdrowienie.

Potrzeba „nowego planu Marshalla”

Pandemia uwypukliła problem wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza wśród osób starszych, z mniejszych miejscowości, a także osób z niepełnosprawnościami i mniejszym dochodem. Małgorzata Bogusz dodała, że Europejski Plan Walki z Rakiem musi wprowadzić pewien standard w tym obszarze. Podkreśliła także wagę planu w kwestii zapobiegania nowotworom spowodowanym przez infekcje wirusowe – istotnym działaniem było wprowadzenie krajowych programów szczepień, takich jak szczepienia przeciwko HPV, które w ostatnim czasie daje niezwykle obiecujące wyniki zmniejszając rozprzestrzenianie się wirusa.

- Brak działań spowoduje efekt kuli śnieżnej i doprowadzi do spiętrzenia się problemów – podsumowała Bogusz i zauważyła potrzebę stworzenia „nowego planu Marshalla” w ramach leczenia onkologicznego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum