Elektroniczna rejestracja centralna do specjalistów. Pilotaż wydłużony o miesiąc, są zmiany

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia12 października 2022 18:30

Trzy dni na zgłoszenie uwag - taki czas wyznaczono w ramach konsultacji publicznych zmian, które w obowiązującym rozporządzeniu chce wprowadzić minister zdrowia. Dotyczy programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zostanie on wydłużony.

Elektroniczna rejestracja centralna do specjalistów. Pilotaż wydłużony o miesiąc, są zmiany
Pilotaż centralnej rejestracji elektronicznej do specjalistów wydłużony. Fot. Shutterstock
  • Pojawił się projekt zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie dwóch zmian w dotychczasowych zasadach realizacji programu pilotażowego
  • Zmiany dotyczą jego harmonogramu oraz zasad rozliczania realizacji tego programu

Modyfikacja harmonogramu pilotażu

Pierwsza z projektowanych zmian zakłada modyfikację etapów okresu realizacji programu pilotażowego i połączenie informacji na temat czasu trwania okresu realizacji programu pilotażowego, bez podziału na poszczególne jego etapy. Zgodnie z projektowaną zmianą okres realizacji programu pilotażowego, obejmujący etap przygotowania, realizacji i ewaluacji programu pilotażowego zakończy się w dniu 31 grudnia 2022 r.

Jak stanowi uzasadnienie projektu, wydłużenie o miesiąc okresu realizacji programu pilotażowego jest podyktowane zmianami zaistniałymi w harmonogramie programu pilotażowego uwarunkowanymi czasochłonnością przygotowań, które realizatorzy musieli poczynić celem rozpoczęcia dokonywania elektronicznej rejestracji centralnej na świadczenia.

Zmiana wynika także z faktu, że osiągnięcie założonych celów programu pilotażowego, w tym dostatecznej weryfikacji rozwiązań wprowadzonych w ramach elektronicznej rejestracji centralnej, wymaga wydłużenia etapu realizacji tego programu przez jego realizatorów o kolejny miesiąc, tj. do
końca grudnia 2022 r.

Wobec powyższego za zasadne uznano również prowadzenie etapu ewaluacji programu pilotażowego w sposób ciągły, tj. równolegle z etapem realizacji tego programu.

Druga zmiana: dostosowanie warunków

Druga z proponowanych zmian polega na dostosowaniu warunków rozliczania programu pilotażowego do zmienionego okresu jego realizacji przez realizatorów oraz zmniejszonej liczby tych realizatorów wskutek rezygnacji jednego z uczestników z udziału w programie.

Ponadto ma również na celu efektywne wykorzystanie środków przewidzianych na sfinansowanie udziału realizatorów w tym programie.

Proponuje się, aby przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czas na zgłaszanie uwag w ramach konsultacji publicznych wyznaczono na zaledwie 3 dni.

Poniżej treść dokumentu do pobrania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum