PAP/Rynek Zdrowia | 11-10-2011 11:07

Eksperci: szczepienia równie ważne jak cytologia

W profilaktyce raka szyjki macicy istotne jest przekonywanie kobiet do wykonywania regularnych badań cytologicznych, ale także upowszechnianie szczepień przeciwko zakażeniom onkogennymi odmianami wirusa - ocenia Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Eksperci Koalicji przekonują, że przewlekłe zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) jest bezpośrednią przyczyną rozwoju raka szyjki macicy u kobiet. Skuteczną ochronę stanowią szczepienia u dziewcząt w wieku 12 lat.

- Uważam, że poza pneumokokami i szczepionką wieloskładnikową, ochrona przed wirusem HPV jest jednym z priorytetów w zakresie immunizacji - podkreślała podczas posiedzenia Koalicji prof. Anna Dobrzańska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. Dodała, że w Polsce są one wykonywane, ale jedynie w ograniczonym zakresie.

Szczepienia przeciwko HPV są finansowane w ramach samorządowych programów zdrowotnych, którymi objęto dotąd około 30 tys. dziewcząt. To tylko 5 proc. populacji danego rocznika. Eksperci Koalicji szacują, że w innych krajach UE szczepionych jest od 32 do 73 proc. dziewcząt.

Prof. Dobrzańska przyznała, że w budżecie ministra zdrowia trudno będzie znaleźć środki potrzebne na realizację programu szczepień przeciwko HPV, ale nie jest to jedyna droga refundacji. Jako przykład podała kraje, w których rozwiązano problem dzięki receptom.

- Lekarz wystawiałby receptę, a NFZ finansowałby w całości lub w części zapisany preparat. Ministerstwo Zdrowia finansowałoby infrastrukturę i logistykę niezbędną do immunizacji, dzięki czemu koszty rozkładałyby się na więcej podmiotów - wyjaśniła specjalistka.

Według ekspertów Koalicji, wiele kobiet zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakim jest zakażenie wirusem HPV i rak szyjki macicy, ale tylko 11 proc. z nich zaszczepiło dzieci przeciwko HPV. Większość uważa, że szczepienia są zbyt drogie lub zbyt mało jeszcze wiadomo na ten temat.

W ocenie specjalistów, profilaktyka raka szyjki macicy nie może być wyłącznie domeną onkologów. Upowszechnianiem wiedzy w tym zakresie powinien zajmować się również cały personel medyczny oraz nauczyciele w szkołach.

Z kolei prof. Marek Spaczyński, kierownik Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, uważa, że o szczepieniach trzeba mówić tak, aby osoby postronne, szczególnie przedstawiciele Kościoła, nie uznali, że chodzi o zielone światło dla seksu, szczególnie wśród nastolatków.

Koalicja najpóźniej do końca br. ma przedstawić kompleksowy program zmian systemowych, którego celem jest zmniejszenie w naszym kraju zachorowalności i śmiertelności z powodu raka szyjki macicy.