Eksperci: sytuacja polskiej neurologii jest zła i wymaga wielu zmian

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 25 marca 2019 14:47

- Szybko rosnąca liczba ludzi starszych w Polsce spowoduje wzrost liczby pacjentów z chorobami mózgu, co sprawi, że koszty leczenia tych schorzeń gwałtownie wzrosną - podaje Polskie Towarzystwo Neurologiczne (PTN) w komunikacie prasowym.

Eksperci: sytuacja polskiej neurologii jest zła i wymaga wielu zmian
Prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; FOT. PTWP

- Niestety, polski rząd nie uwzględnia chorób mózgu w swojej polityce zdrowotnej na najbliższe lata, a brak rozwiązań systemowych pogłębia problemy polskiej neurologii - piszą przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, którzy od kilku miesięcy apelują o zmiany, mające poprawić sytuację środowiska neurologicznego i zapewnią bezpieczeństwo pacjentom.

Przedstawiciele PTN od kilku miesięcy apelują o zmiany, które poprawią sytuację środowiska neurologicznego i zapewnią bezpieczeństwo pacjentom.

W ostatnim posiedzeniu senackiej komisji zdrowia, które odbyło się 19 marca br., wzięli udział eksperci medyczni oraz przedstawiciele organizacji pacjentów związanych z chorobami neurologicznymi. Na ręce Waldemara Kraski, przewodniczącego senackiej komisji zdrowia i obecnego na posiedzeniu wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego zostały złożone postulaty dotyczące poprawy sytuacji w polskiej neurologii.

Postulaty Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
1. Wpisanie chorób mózgu do priorytetów polityki zdrowotnej państwa na najbliższe 20 lat.
2. Wpisanie neurologii na listę specjalizacji priorytetowych.
3. Wyrównanie dostępu do procedur wysokospecjalistycznych w neurologii:
• objęcie pilotażem w zakresie leczenia interwencyjnego udaru mózgu (trombektomia mechaniczna) całego kraju (co najmniej 24, a nie 7 ośrodków)
• wyrównanie dostępu do leczenia stwardnienia rozsianego w skali kraju
• refundacja leczenia jedynej, jak dotąd, metody leczenia postaci pierwotnie postępującej stwardnienia rozsianego
• objęcie refundacją w jak najszybszym trybie nowych terapii w neurologii i podtrzymanie refundacji obecnych w ramach programów lekowych
• objęcie refundacją wszystkich sprawdzonych pod względem medycznym terapii chorób rzadkich w neurologii (w szczególności choroby Fabry’ego).

4. Zmiana wyceny i sposobu rozliczania oraz uproszczenie systemu raportowania (tzw. SMPT) w programach lekowych.
5. Zdjęcie ograniczenia czasowego dla hospitalizacji chorych (np. 3 dni dla padaczki, migreny, 8 dni dla udaru mózgu), co udrożni przepływ chorych i zmniejszy kolejki oczekujących.
6. Stworzenie możliwości hospitalizacji jednodniowej dla chorych ze schorzeniami przewlekłymi, takimi jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, których hospitalizacja niesie za sobą ryzyko przedłużenia i powikłań. Odpowiednia wycena takiej jednodniowej hospitalizacji, w ramach której można wykonać kompleksowe badania (MRI, EEG, psycholog, badania laboratoryjne etc.).
7. Uporządkowanie sposobu kwalifikacji do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu w neurologii w systemie kwalifikacji i prowadzenia pacjenta po zabiegu neurochirurgicznym przez wyspecjalizowane ośrodki neurologiczne (kwalifikacja - programowanie stymulatora -programowanie farmakoterapii).
8. Wprowadzenie pilotażowo programów wielospecjalistycznej opieki koordynowanej 
w niektórych dziedzinach, takich jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona (lub szerzej choroby neurozwyrodnieniowe).
9. Zmiana systemu wyceny porad ambulatoryjnych w neurologii (obecnie za pierwszą wizytę neurolog nie otrzymuje rekompensaty finansowej) oraz zróżnicowanie systemu wyceny w zależności od referencyjności ośrodka leczącego.
10. Rozwijanie dialogu między Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, parlamentarnymi zespołami związanymi z problematyką opieki zdrowotnej oraz organizacjami pacjentów i Polskim Towarzystwem Neurologicznym.

 

- Sytuacja polskiej neurologii jest zła i jeżeli szybko nie wprowadzimy konkretnych zmian i rozwiązań systemowych, to za kilka lat będziemy mieć ogromny, być może już niemożliwy do naprawy, problem spowodowany brakami kadrowymi i złym finansowaniem - powiedział na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

I dodał: - Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie wszystkich kwestii, o których mówimy, to proces, który wymaga czasu. Jednak warto, aby decydenci dostrzegli całą gamę problemów i rozważyli, w jakiej kolejności można się nimi zająć.

- Jako Polskie Towarzystwo Neurologiczne jesteśmy gotowi do wspólnej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami, jesteśmy otwarci na dialog i współpracę - a wszystko po to, aby polski pacjent był odpowiednio zaopiekowany i bezpieczny - podsumował prof. Sławek.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum