PAP/Rynek Zdrowia | 15-09-2015 10:41

Eksperci: ochrona zdrowia powinna być w centrum kampanii wyborczej

Zdaniem ekspertów, którzy 16 września br. wezmą udział w debacie "Głosuję na zdrowie", jednym z głównych tematów odbywającej się kampanii wyborczej do parlamentu powinna być ochrona zdrowia.

Fot. archiwum

Eksperci powołują się na najnowszy sondaż firmy Millward Brown, przeprowadzony w dniach 28-31 sierpnia 2015 r. na reprezentatywnej grupie osób od 18. roku życia.

Wykazał on, że 87 proc. badanych Polaków uważa, że politycy i media powinny więcej uwagi poświęcać problemom ochrony zdrowia. Z kolei 97 proc. ankietowanych twierdzi, że partie polityczne powinny jasno określić swoje plany i propozycje dotyczące poprawy jakości funkcjonowania opieki medycznej w Polsce.

Dlatego według ekspertów konieczna jest merytoryczna dyskusja na temat poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Powinien to być również ważny obszar działania nowego rządu.

Zwracają oni uwagę, że zdrowie jest nie tylko wartością samą w sobie. Należy je traktować jako kapitał niezbędny dla zapewnienia rozwoju gospodarczego, szczególnie w sytuacji nadchodzących niekorzystnych zmian demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Środki przeznaczane na opiekę medyczną nie powinny być zatem traktowane jedynie jako wydatek, są również inwestycją.

Potwierdza to np. raport "Rak piersi w Polsce - leczenie to inwestycja", opracowany pod kierunkiem dr Jerzego Gryglewicza z Uczelni Łazarskiego i opublikowany w październiku 2014 r. Wykazał on, że koszty utraconej produktywności z powodu przedwczesnej śmierci kobiet chorujących na raka piersi przekraczają 800 mln zł w skali roku.

Jednocześnie wydatki ponoszone ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu państwa oraz ze środków własnych pracodawców na świadczenia związane z niezdolnością do pracy z tytułu nowotworu złośliwego piersi w 2012 r. stanowiły 232 mln zł.

Eksperci kampanii "Głosuję na zdrowie!" spotkają się na debacie w środę (16 września) w Warszawie. Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4.

W debacie udział wezmą: prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej prof. Witold Orłowski, psycholog społeczny i prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie prof. Janusz Czapiński, prof. Tadeusz Pieńkowski z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, członek rady Narodowego Funduszu Zdrowia i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie dr hab. Małgorzata Sobotka-Gałązka oraz prezes Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Ewa Grenda.