Eksperci: nielegalni imigranci bez praw do opieki zdrowotnej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 28 lutego 2011 15:32

Nielegalni imigranci mogą liczyć w Polsce na bezpłatną pomoc lekarza czy pielęgniarki tylko w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

Eksperci: nielegalni imigranci bez praw do opieki zdrowotnej

Taka sytuacja to jaskrawa sprzeczność z konstytucją – twierdzi Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.  

Moderator zorganizowanej przez SIP w poniedziałek w Warszawie konferencji pt. „Poza systemem” Witold Klaus przekonywał, że w Polsce przebywa ok. 200-300 tys. nielegalnych migrantów. Zaznaczył, że są to dane szacunkowe. Dodał, że w 2010 roku o status uchodźcy w Polsce wystąpiło ponad 6,5 tys. osób.  

Katarzyna Słubik z SIP podkreśliła, że nielegalni imigranci „z punktu widzenia prawa nie istnieją ‒ nie ma dla nich m.in. regulacji dotyczących korzystania z opieki zdrowotnej”.  

Jak mówiła, istnieje jedynie ogólny przepis, który nakazuje udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, natomiast opieka w szpitalu, nawet na oddziale ratowniczym jest już dla nielegalnych imigrantów płatna. Płatna dla tych osób jest także opieka okołoporodowa.  

‒ Co w sytuacji, gdy taka osoba nie ma czym zapłacić za leczenie? ‒ pytała.  

Zaznaczyła także, że opieką zdrowotną w Polsce objęte są tylko te dzieci nielegalnych imigrantów, które uczęszczają do szkoły.  

‒ Sytuacja kobiet i dzieci, którzy nie mają dokumentów pozwalających im na przebywanie w Polsce, wymaga bardziej korzystnego rozwiązania ‒ podsumowała. 

SIP zaznacza, że polska konstytucja wprowadza nakaz równego traktowania przez władze publiczne także osób niebędących obywatelami polskimi. „Dotychczasowe wykluczenie z pomocy medycznej nieudokumentowanych imigrantów potwierdza, że argumenty pragmatyczne i ekonomiczne górują nad humanitarnymi” ‒ głosi stanowisko SIP.  

Stowarzyszenie wskazuje także inne niekonsekwencje w przepisach prawnych, bowiem np. podpisana przez Polskę Konwencja Praw Dziecka ONZ, przewiduje prawo dzieci do ochrony zdrowia.  

Klaus zaznaczył, że polski Kodeks karny przewiduje kary za udzielenie pomocy nielegalnemu imigrantowi dla korzyści.  

‒ Czy lekarz, który udziela świadczeń zdrowotnych i bierze za to pieniądze, podlega pod ten przepis? ‒ spytał.  

Według SIP zapewnienie tzw. nieudokumentowanym migrantom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej jest tańsze niż późniejsze ratowanie ich życia skomplikowanymi operacjami w sytuacji, kiedy nie ma już innego wyjścia.  

Stowarzyszenie Interwenci Prawnej działa na rzecz osób dyskryminowanych i marginalizowanych, udziela pomocy prawnej i społecznej.  

Konferencja „Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce” odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum