Eksperci BCC sceptyczni wobec pakietu kolejkowego

Autor: JJX/Rynek Zdrowia • • 10 czerwca 2014 19:54

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Eksperci Business Centre Club komentują przedstawione rozwiązania.

Jak wskazuje BCC w swoim komentarzu - słusznie została utrzymana sama idea zmian: skrócenie kolejek, zniesienie limitów w onkologii, skrócenia czasu diagnozy nowotworu złośliwego, zwiększenia roli lekarzy rodzinnych. Korzystnym dla pacjentów rozwiązaniem jest możliwość wypisania recepty przez lekarza bez konieczności osobistego badania pacjenta.

Za krok w dobrym kierunku oceniany jest przez BCC również proponowane zmiany dotyczące powoływania i odwoływania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorów oddziałów wojewódzkich oraz rad oddziałów wojewódzkich NFZ.

"Jesteśmy jednak sceptyczni do pozostałych zmian. Niekorzystnym rozwiązaniem jest propozycja wyłączenia NFZ spod rygoru przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nasze wątpliwości budzi także problem sposobu finansowania zapowiadanych zmian. Niektóre "bezkosztowe" propozycje resortu zdrowia mogą być niemożliwe w realizacji - same zmiany organizacyjne, bez dodatkowych środków, nie poprawią sytuacji pacjentów" - czytamy w komentarzu.

- Potrzeba więc odważnej decyzji dotyczącej zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia i/lub współfinansowania przez pacjentów części świadczeń zdrowotnych. Dobrym krokiem ze strony Ministerstwa Zdrowia byłoby także przeprowadzenie najpierw programu pilotażowego i poddanie oceny wykonalności proponowanych rozwiązań m.in. w związku z rozszerzeniem możliwości diagnostycznych dla lekarzy POZ bez zmian stawki kapitacyjnej - ocenia Zenon Wasilewski, ekspert ds. prawa medycznego BCC.

- Teraz projekty trafią do prac w Sejmie RP. Oczekujemy, że nastąpi to wraz z projektami rozporządzeń ministra zdrowia. Są one niezwykle istotne i wymagają także zapewnienia udziału strony społecznej w ich wypracowaniu. Wiele konkretnych rozwiązań nie będzie zapisanych w ustawach, lecz w aktach wykonawczych, w tym także zarządzeniach prezesa NFZ m.in. w zakresie: ustalania nowych warunków umów ze świadczeniodawcami, zmiany wyceny niektórych świadczeń, funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki lekarskiej oraz zmiany organizacyjne w samym NFZ. Może to być jednym z warunków sprawnego przeprowadzenia prac parlamentarnych gwarantujących wejście "pakietu kolejkowego i onkologicznego" z 1 stycznia 2015 roku - dodaje ekspert.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum