WOK/Rynek Zdrowia | 21-04-2015 14:56

EEC 2015: powody, dla których starość ma przyszłość

Dobrze, że podczas kongresu gospodarczego mówimy o polityce senioralnej. Tytuł naszej sesji odzwierciedla istotę tego zagadnienia - to pogranicze polityki społecznej i - zaznaczył podczas panelu pt. "Demografia, zdrowie, gospodarka" w ramach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego prof. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Na zdj. poseł Michał Szczerba, Fot. PTWP

W trakcie wtorkowej (21 kwietnia) debaty, wiceminister zdrowia Beata Małecka-Libera przytoczyła wybrane wskaźniki obrazujące skalę wyzwań, przed którymi stają decydenci odpowiedzialni za ochronę zdrowia i politykę społeczną.

- Zmierzamy w Polsce szybko do sytuacji, w której na 3 osoby pracujące przypadają dwie będące już na emeryturze. Społeczeństwo się starzeje. W 2004 r. mężczyźni żyli w naszym kraju żyli średnio 70 lat, a w 2035 r. ta średnia ta wyniesie 78 lat. Wśród kobiet jest to odpowiednio: 78 i 83 lata - mówiła Beata Małecka-Libera.

Podkreślała, że ustawa o zdrowiu publicznym, której projekt jest obecnie konsultowany, znakomicie wpisuje się założenia polityki senioralnej. - Ta ustawa niczego nie będzie nakazywała, natomiast wyznaczy m.in. najważniejsze kierunki działań, dzięki którym starsze osoby będą mogły możliwie długo cieszyć się dobrym zdrowiem.

Zdaniem wiceminister celu tego nie można osiągnąć bez poprawy w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki zapobiegania chorobom.

- Obecnie, nie tylko w Polsce, polityka zdrowotna i wszelka aktywność w dziedzinie zdrowia publicznego zmierza nie tyle do wydłużania życia, co istotnego podnoszenia jego jakości - zwracała uwagę Beata Małecka-Libera.

Poseł Michał Szczerba, przewodniczący sejmowej komisji polityki senioralnej, przypomniał, że w grudniu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła założenia długofalowej polityki senioralnej państwa na lata 2014-2020. - Jest to swoista mapa drogowa działań obejmujących różne aspekty funkcjonowania osób starszych w społeczeństwie - powiedział poseł.

Przypomniał, że w 2060 roku Polska, obok Słowacji, będzie jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej o najwyższej medianie długości życia, która wyniesie - według prognoz - 54 lata. - Tak więc co druga osoba w naszym kraju będzie miała wtedy co najmniej 50 lat. To przyszłość, ale musimy się do niej już teraz przygotowywać - podkreślił Szczerba.

Jego zdaniem w Polsce udaje się budować konsensus wokół polityki senioralnej: - W sejmowej komisji polityki senioralnej jest 27 posłów wszystkich ugrupowań politycznych i udaje nam się w najważniejszych sprawach naprawdę mówić jednym głosem - zaznaczył Michał Szczerba.