EDM. Wnioski o dofinansowanie e-dokumentacji medycznej można składać do 31 sierpnia

Autor: WOK • Źródło: Rynek Zdrowia28 sierpnia 2021 10:35

EDM. Placówki ochrony zdrowia mogą otrzymać do 15 tys. zł dofinansowania w ramach drugiego cyklu pilotażu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) realizowanego przez Centrum e-Zdrowia. Wnioski można składać tylko do 31 sierpnia 2021 r.

EDM to elektroniczna dokumentacja medyczna. Ma zastąpić tradycyjną, papierową FOT. Shutterstock
 • Wydatki na EDM, które mogą korzystać ze wsparcia w wysokości do 15 tys. zł, powinny być poniesione ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania
 • Katalog świadczeniodawców uprawnionych do skorzystania z dofinansowania jest bardzo szeroki, dotyczy on zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych
 • Obowiązek prowadzenia i wymiany EDM obejmuje: informację o rozpoznaniu choroby, informację dla lekarza kierującego, kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych, opis badań diagnostycznych

Przypomnijmy, że e-dokumentacja medyczna jest obowiązkowa od 1 lipca. Tego dnia wszedł obowiązek prowadzenia i wymiany dokumentacji medycznej między placówkami w postaci elektronicznej. Od 1 lipca każdy pacjent mający IKP powinien mieć mieć możliwość pobrania w elektronicznej formie, m.in. informacji o swoich diagnozach, przepisanych lekach czy wynikach badań laboratoryjnych.

Skala możliwości wynikających z wymiany EDM będzie rosła

Za zgodą pacjenta dostęp do jego elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) wytworzonej w innej placówce będzie mógł uzyskać każdy lekarz lub podmiot leczniczy w Polsce. Skala możliwości wynikających z wymiany EDM będzie rosła wraz z podnoszeniem poziomu informatyzacji placówek medycznych i cyfryzacji społeczeństwa.

Wsparcie digitalizacji, stanowiącej duże wyzwanie dla placówek medycznych, ma nastąpić poprzez dofinansowanie EDM w cyklach pilotażowych prowadzonych przez Centrum e-Zdrowia. Z końcem sierpnia kończy się nabór wniosków do II cyklu pilotażu, co oznacza, że można złożyć je jeszcze do 31 sierpnia 2021 r. do dyrektora właściwego OW NFZ.

Wzór takiego wniosku znajduje się w załącznikach do zarządzenia prezesa NFZ z 11 maja 2021.

Wydatki na EDM, które mogą korzystać ze wsparcia w wysokości do 15  tys. zł, powinny być poniesione ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie mogą zostać objęte dofinansowaniem z innych źródeł (z programów publicznych).

Możliwe jest zatem otrzymanie nie tylko zwrotu wydatków, ale i comiesięcznego wynagrodzenia za udział w pilotażu.

Kryteria dofinansowania wdrożenia EDM

Katalog świadczeniodawców uprawnionych do skorzystania z dofinansowania jest bardzo szeroki, dotyczy on zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Kryteria stanowią, że o dofinansowanie mogą wnioskować podmioty wykonujące działalność leczniczą:

 • Podmioty lecznicze
 • Lekarze dentyści, lekarze, pielęgniarki i fizjoterapeuci wykonujący zawód jako praktykę zawodową
 • Inne podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych;

 • Podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne i podmioty udzielające opieki farmaceutycznej.

Obowiązek prowadzenia i wymiany EDM obejmuje:

 • Informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy  przyjęcia  do  szpitala, udzielonych  świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy  przyjęcia  pacjenta  do  szpitala,  o której  mowa  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 30  ustawy  z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524)
 • Informację  dla  lekarza  kierującego  świadczeniobiorcę  do  poradni  specjalistycznej  lub  leczenia  szpitalnego  o  rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu,  ordynowanych  lekach,  środkach  spożywczych  specjalnego  przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach  kontrolnych,  o której  mowa  w przepisach  wydanych  na  podstawie art. 137 ust. 2  ustawy  z dnia  27 sierpnia  2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2))
 • Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem
 • Opis badań diagnostycznych

Czytaj także:

E-dokumentacja medyczna jest obowiązkowa. Co na EDM zyskują pacjenci?

Obieg dokumentacji medycznej wciąż jak za króla Ćwieczka. CeZ opublikował raport

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum