Dziś Sejm wznowi obrady. W porządku obrad specustawa. Duże zmiany w służbie wojskowej

Autor: oprac. JPP • Źródło: PAP03 marca 2022 06:22

3 marca Sejm wznowi obrady. W porządku obrad jest rządowy projekt ustawy o obronie ojczyzny. Ponadto opracowana ma zostać uchwała wzywająca do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Dziś Sejm wznowi obrady. W porządku obrad specustawa. Duże zmiany w służbie wojskowej
3 marca Sejm wznowi obrady Fot. Shutterstock
  • 3 marca Sejm wznowi obrady. W porządku obrad jest rządowy projekt ustawy o obronie ojczyzny
  • Projekt ustawy o obronie ojczyzny zakłada szybszy niż w obecnej ustawie o modernizacji i finansowaniu armii udział wydatków na obronność w PKB; poziom 2,3 proc. ma zostać osiągnięty w roku 2023
  • Rozwiązania projektu przewidują m.in. wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i podział rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną.
  • Ponadto opracowana ma zostać uchwała wzywająca do przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej.

 

Dziś Sejm wznowi obrady. W porządku obrad specustawa

Projekt ustawy o obronie ojczyzny zakłada szybszy niż w obecnej ustawie o modernizacji i finansowaniu armii udział wydatków na obronność w PKB; poziom 2,3 proc. ma zostać osiągnięty w roku 2023 (a nie w 2024 r.); osiągnięcie poziomu 2,5 proc. planuje się w roku 2026, a nie - jak zakłada obecna ustawa o modernizacji - począwszy od roku 2030. Jako źródła finansowania wydatków obronnych wskazano - poza budżetem państwa - Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma powstać w Banku Gospodarstwa Krajowego - oraz przychody ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego.

W projekcie nie określono liczebności sił zbrojnych. Ma ona być określana w programie rozwoju sił zbrojnych. Zapowiadając projekt wicepremier Jarosław Kaczyński oraz szef MON Mariusz Błaszczak mówili o 300-tysięcznej armii, w tym liczących 250 tys. żołnierzy wojskach operacyjnych i 50-tysięcznych WOT.

Rozwiązania projektu przewidują wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i podział rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną. Projekt zawiera także przepisy o powoływaniu, do służby, zwalniania z niej, zasadach pełnienia służby w czasie mobilizacji, stanu wojennego i stanu wojny. Zapisano w nim także regulacje dotyczące szkolnictwa wojskowego, przepisy o dyscyplinie i obowiązujących żołnierzy ograniczeniach działalności gospodarczej i publicznej.

Projekt dotyczący uproszczenia przy przekazywaniu uzbrojenia

Jak przekazał w środę sekretarz klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński po Prezydium Sejmu i Konwencie Seniorów, do porządku obrad w czwartek dojdzie projekt dotyczący uproszczenia formalności przy przekazywaniu uzbrojenia, gdy końcowym użytkownikiem tego uzbrojenia ma być inne państwo. Sejmowe komisje gospodarki i rozwoju oraz obrony narodowej przyjęły projekt w środę. Przedstawiciele rządu zwrócili się o "najwyższą pilność" prowadzonych prac nad tym przedłożeniem.

- Będzie też przez aklamację przyjęte stanowisko Sejmu w sprawie poparcia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej - przekazał Konwiński.

W Sejmie złożono trzy projekty uchwały w sprawie poparcia dla członkostwa Ukrainy w UE zgłoszone przez PiS, Lewicy i Koalicję Polską-PSL. Parlamentarzyści rozmawiają ze sobą, aby wypracować jedno stanowisko, które będzie wspólnym projektem prezydialnym.

Wezwanie UE do przyjęcia Ukrainy

W projekcie PiS napisano, że "wobec niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji militarnej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, stanowiącej jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa europejskiego i globalnego" Sejm wyraża "uznanie i podziw dla niezłomnej postawy narodu ukraińskiego w walce z bestialskim najazdem" i m.in. jest "głęboko przekonany, że jest to najwyższy czas, aby zaoferować Ukrainie wyraźną perspektywę europejską i status kraju kandydującego do Unii Europejskiej".

KP w swoim projekcie podkreśla, że Sejm RP uznaje, że potępienie agresji i wsparcie społeczności międzynarodowej nie może ograniczyć się do pomocy materialnej, humanitarnej oraz politycznego wysiłku dla zatrzymania agresji i przywrócenia pokoju.

- Miejsce Ukrainy jest w demokratycznej Europie, stąd najwyższy czas na przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Sejm RP wzywa państwa członkowskie i Radę Europejską do rozpoczęcia procedury nadania Ukrainie statusu państwa kandydyjącego do Unii Europejskiej, oraz przedstawienia przez Komisję Europejską mapy drogowej do członkostwa Ukrainy - głosi projekt.

W projekcie Lewicy Sejm apeluje m.in. "o rozpoczęcie procedury nadania Ukrainie statusu państwa kandydującego" wzywa też "Komisję Europejską do przygotowania mapy drogowej negocjacji akcesyjnych i ukraińskiej integracji z Unią Europejską".

W poniedziałek prezydent walczącej Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o członkostwo jego kraju w UE. Prezydenci państw Europy Środkowo-Wschodniej - Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii i Bułgarii - opowiedzieli się za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. We wtorek Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą "instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej".

Posłowie mają też głosować nad wnioskiem o skierowanie do komisji rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Projekt ustawy przedłożony przez ministra funduszy i polityki regionalnej - jak informowało CIR - zawiera przepisy, które umożliwią wydanie przez Polskę środków z nowego budżetu wieloletniego UE oraz ze środków unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt - jak zaznaczono - wprowadza mechanizmy koordynacji realizacji programów wspófinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określone też w nim zostały podmioty zaangażowane w proces wdrażania wyżej wymienionych funduszy, a także ich zadania i tryb współpracy.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum