Dziś 54. posiedzenie Sejmu. W porządku obrad m.in. ustawa o zawodzie farmaceuty

Autor: oprac. SzB • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia11 maja 2022 06:13

11 rozpocznie się dwudniowe posiedzenie Sejmu. W porządku obrad uwzględniono m.in. sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty.

Dziś 54. posiedzenie Sejmu. W porządku obrad m.in. ustawa o zawodzie farmaceuty
Przed nami 54. posiedzenie Sejmu. Fot. Shutterstock
 • Na 11 i 12 maja 2022 roku zaplanowano 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • W porządku obrad uwzględniono m.in. sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty. Sprawozdawcą będzie poseł Tomasz Latos
 • Porządek dzienny posiedzenia może być również uzupełniony o sprawozdanie Komisji Zdrowia dotyczące uchwały Senatu w sprawie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

 

11 maja 54. posiedzenie Sejmu

Na 11 i 12 maja 2022 roku zaplanowano 54. posiedzenie Sejmu. Początek obrad rozpocznie się w środę o godz. 10. 

W porządku zaplanowano m.in. sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty. Sprawozdawcą będzie poseł Tomasz Latos.

Ponadto - jak czytamy na stronie internetowej Sejmu- porządek dzienny może być również uzupełniony o sprawozdanie Komisji Zdrowia dotyczące uchwały Senatu w sprawie ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. 

W trakcie 54. posiedzenia Sejmu rozstrzygnięte mają zostać również wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o następujące punkty:

 • pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
 • informację Ministra Zdrowia w sprawie stanu przygotowań do fali zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron.

Porządek obrad Sejmu 11 i 12 maja

 • sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych - sprawozdawca poseł Anna Paluch;
 • sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty - sprawozdawca poseł Tomasz Latos;
 • sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r. - sprawozdawca poseł Barbara Bartuś;
 • pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" - uzasadnia Minister Infrastruktury;
 • pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - uzasadnia Minister Aktywów Państwowych;
 • przedstawiony przez Ministra Infrastruktury dokument: Informacja z wykonania w 2021 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Artura Szałabawki.
 • sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku powoda Roberta Kwiatkowskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Adriana Dworzyńskiego z dnia 8 maja 2019 r., uzupełnionego w dniu 18 czerwca 2019 r., o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej posła Sławomira Jana Piechoty - sprawozdawca poseł Zbigniew Babalski.
 • powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum