Tok FM/Rynek Zdrowia | 07-09-2018 18:36

Dzieci z autyzmem bez terapii w przedszkolach?

Setki przedszkolaków zostało pozbawionych możliwości kontynuowania terapii w placówce wychowawczo-edukacyjnej. Problem zaczął się wraz z wprowadzeniem zmiany zapisów Karty nauczyciela.

Fot. Fotolia

Konkretnie chodzi o art. 10a Karty Nauczyciela, który zakłada, że w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego nauczyciele mają być zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Do tej pory dzieci miały terapię ze specjalistami, zatrudnianymi przez zewnętrzną firmę, na mocy porozumienia z przedszkolem. Teraz placówka ma trudności w interpretacji ustawy, czy psychoterapeuta jest specjalistą.

Dla chorych dzieci to trudna sytuacja, bo dzieci z autyzmem bardzo długo przyzwyczajają się do swoich terapeutów a każdy dzień bez możliwości terapii oznacza regres.

Rodzice oczekują rozwiązania problemu i proszą o interwencję. Chodzi o to, żeby MEN sprecyzował jednoznacznie: czy zatrudnieni psychoterapeuci są specjalistami.

Tymczasem rzeczniczka MEN Anna Ostrowska twierdzi, że nowy przepis jest jasny. Podkreśla, że przepis z Karty Nauczyciela dotyczy wszystkich nauczycieli, w tym także pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych czy tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze. Wyjaśnia jednak, że są wyjątki od tej zasady. Bo jak tłumaczy "przepis art. 10a Karty Nauczyciela ma zastosowanie wyłącznie do zatrudniania nauczycieli. Nie dotyczy on natomiast innych stanowisk pracy".

Więcej: www.tokfm.pl