Dworczyk o narodowym programie szczepień: to jedna z największych operacji logistycznych, dlatego kluczowa...

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 grudnia 2020 17:50

To jedna z największych logistycznych operacji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat; kluczowa jest współpraca oraz koordynacja działań - powiedział PAP szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, który został pełnomocnikiem rządu ds. narodowego programu szczepień przeciw SARS-CoV-2.

Dworczyk o narodowym programie szczepień: to jedna z największych operacji logistycznych, dlatego kluczowa...
FOT. Adrian Grycuk/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0 PL)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Pełnomocnik ma skoordynowawać działania administracji dotyczące przygotowania i przeprowadzenia programu szczepień w 2021 roku.

- To jedna z największych, logistycznych operacji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat; wielkie wyzwanie - nie tylko dla rządu, ale również dla całego państwa - powiedział w czwartek (10 grudnia) Dworczyk.

- Kluczową rolę w narodowym programie szczepień odgrywa oczywiście ministerstwo zdrowia, ale w projekt zaangażowanych jest szereg innych instytucji administracji publicznej, samorządowej oraz podmiotów prywatnych. Dlatego kluczowa jest współpraca oraz koordynacja działań - dodał.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych oraz przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień.

Rolą pełnomocnika jest też m.in. koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jego zadaniem będzie także przygotowywanie propozycji nowych rozwiązań i inicjatyw w zakresie programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pełnomocnik ma wykonywać zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. W projekcie zapisano, że pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego.

Pełnomocnik w myśl projektu może, w porozumieniu z ministrem zdrowia, za zgodą premiera, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

W zakresie powierzonych mu zadań, pełnomocnik może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum