Duże zmiany w ratownictwie medycznym. Opublikowano projekt ustawy

Autor: oprac. JKB • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia23 czerwca 2022 09:33

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Dokument ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w czwartym kwartale tego roku.

Duże zmiany w ratownictwie medycznym. Opublikowano projekt ustawy
Resort zdrowia przedstawił projekt ustawy o PRM. Fot. PAP/Darek Delmanowicz
 • W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw
 • Dokument ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w czwartym kwartale tego roku
 • Z treści projektu wynika m.in., że zostanie wprowadzony dolny próg liczby specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego (na każde rozpoczęte 10 zespołów podstawowych w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny)
 • Przewidziano także nowelizację ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego, a także ustawy z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
 • Co ważne, projekt ten zakłada również doprecyzowanie przepisów wskazujących podstawy prawne do przeprowadzania kontroli dysponentów jednostek systemu oraz dyspozytorni medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

Projekt ustawy o ratownictwie medycznym

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, resort zdrowia uwzględnił najważniejsze zmiany, które przewidziano w obrębie nowelizacji przepisów.

Wśród zmian uwzględniono m.in. wprowadzenie dolnego progu liczby specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego. Zakłada się, że na każde rozpoczęta 10 zespołów w województwie powinien przypadać co najmniej jeden zespół specjalistyczny. Skład i wyposażenie zespołów specjalistycznych pozostaną bez zmian, w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów ustawy.

- Motocykle ratunkowe, które dotychczas były składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse, będą stanowiły odrębny rodzaj zespołów ratownictwa medycznego, który będzie jednym z elementów wojewódzkiego planu działania systemu PRM i oddzielnym produktem do sfinansowania w ramach umów zawieranych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia – informuje resort zdrowia.

Wskazano również, że liczbę zespołów motocyklowych szacuje się maksymalnie na jeden na każde rozpoczęte 400 tys. mieszkańców województwa. Propozycja stawek ryczałtu dobowego:

 • zamiast wskaźnika dotychczasowego w wysokości 0,75 stawki na zespół specjalistyczny, wskaźnik kosztów całodobowego utrzymania zespołu specjalistycznego stanowić będzie 1,4 kosztów całodobowego utrzymania zespołu podstawowego,
 • wskaźnik kosztów 12-godzinnego utrzymania motocyklowej jednostki ratowniczej wyniesie 0,3 kosztów całodobowego utrzymania zespołu podstawowego.

Zmiany w definicji lekarza i systemie powiadamiania

Projekt zakłada również zmianę definicji lekarza systemu poprzez rozszerzenie o specjalistów z dziedziny intensywnej terapii. Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego oraz w SOR będą miały obowiązek ukończenia kursów postępowania w stanach nagłych.

- Z obowiązku tego zwolnieni zostaną lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki, a także osoby odbywające specjalizację w tych dziedzinach" – podkreślono.

Przewidziano jednocześnie nowelizację ustawy z dnia 22 listopada 2013 roku o systemie powiadamiania ratunkowego oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, "aby utrzymana została bezterminowo możliwość kierowania połączeń alarmowych z nr 999 bezpośrednio do dyspozytorni medycznych, z pominięciem centrów powiadamiania ratunkowego".

 

Inne istotne zmiany w nowelizacji ustawy

W nowelizacji ustawy o Państwowym przewidziano jeszcze więcej ważnych zmian. Wśród nich ujęto:

 • uporządkowanie zakresu danych udostępnianych konsultantom w ochronie zdrowia i podmiotom, które współdziałają z systemem PRM, a także poszerzony został katalog danych udostępnianych na wniosek sądów, prokuratury i policji o dane osobowe członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów medycznych czy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego,
 • doprecyzowanie przepisów wskazujących podstawy prawne do przeprowadzania kontroli dysponentów jednostek systemu oraz dyspozytorni medycznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • przewidziano modyfikację zakresu danych dotyczących jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wpisywanych do RJWPRM,
 • skrócenie z 30 do 7 dni, gdy dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ ma czas na przekazanie wojewodzie informacji m.in. o zawarciu lub o zakończeniu realizacji umów objętych ewidencją szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych czy centrów urazowych dla dzieci na terenie województwa,
 • wprowadzono zmianę, która dostosowuje wymagania dotyczące czasów dojazdu podstawowego ZRM do pacjenta do kodu, w którym zespół został zadysponowany (kod pierwszy pilny pozostaje bez zmian, w kodzie drugim wydłużony o 5 minut),
 • zostanie rozszerzona definicja pierwszej pomocy o leki wydawane z przepisu lekarza do stosowania w sytuacji nagłej,
 • wprowadza się wprost możliwość powierzenia dysponentowi lotniczych zespołów ratownictwa medycznego stanowiska pracy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, krajowego koordynatora ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum