WIADOMOŚCI

ZUS nie da się już oszukać, ma coraz więcej metod. Lewe L4 to przeszłość?

Autor: PAP Dodano: 07-10-2021 08:19 | Aktualizacja: 08-10-2021 11:04
Od 1 stycznia 2022 nowe przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jak ZUS skontroluje osoby na L4? Fot. Shutterstock

Od 1 stycznia 2022 będą obowiązywać nowe przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jakie nowe uprawnienia będzie miał ZUS? Czy będzie mógł pytać sąsiadów o osoby na L4?

  • Wraz z początkiem 2022 roku zmienią się przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  • Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie mógł wypytywać sąsiadów o osoby przebywające na L4?
  • Czy będzie mógł uzyskać dane u operatora sieci komórkowej czy też banku?

Nowe przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Kontrola ZUS osób na zwolnieniu 

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzać sąsiadów osób przebywających na zwolnieniu lekarskim i prosić o informacje na ich temat. Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów.

Nowe przepisy, które wynikają ze znowelizowanej 24 czerwca 2021 r. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r. i nie dają takich uprawnień ZUS.

- Chciałbym uspokoić ubezpieczonych i zdementować kilka nieprecyzyjnych informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni medialnej. Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów naszych klientów i prosili ich o informacje na ich temat - wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

I dodaje: "ZUS nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów. Nowe przepisy nie dają takich uprawnień ZUS".

W ustawie zostały natomiast doprecyzowane kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek.

Żebrowski zwraca uwagę, że obecnie brak pełnej i rzetelnej informacji i dokumentacji od płatników składek lub ubezpieczonych utrudnia ustalanie prawa do zasiłków, ich terminową wypłatę oraz ich weryfikację.

Dotychczas - wskazuje - zdarzały się sytuacje, że płatnicy składek lub ubezpieczeni, powołując się na brak podstawy prawnej do udostępnienia danych, odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów.

Zwolnienie L4. Jak ZUS może skontrolować pacjentów?

Nowy przepis ma być skutecznym narzędziem, który przyczyni się do pozyskiwania od płatników składek i ubezpieczonych danych koniecznych do przyznania prawa i wypłaty świadczenia z ubezpieczeń społecznych, bądź ich weryfikacji np. dotyczących potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez ubezpieczonych w celu ustalenia prawa do zasiłku, istnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, ustalenia okoliczności związanych z prawidłowością wykorzystywania zwolnień od pracy.

- Chodzi na przykład o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy ubezpieczony wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy - wyjaśnia rzecznik ZUS.

X