Druga edycja Konkursu "Zdrowy Samorząd" rozstrzygnięta. Poznaj laureatów!

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 05 marca 2019 19:04

Eksperci z Rady Konsultacyjnej wybrali laureatów Konkursu "Zdrowy Samorząd" organizowanego po raz drugi przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Wśród dziesięciu wyróżnionych samorządów znalazły się, między innymi: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe w Myślenicach i Urząd Miejski w Gdańsku.

Druga edycja Konkursu "Zdrowy Samorząd" rozstrzygnięta. Poznaj laureatów!
FOT. Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Coraz większą aktywność jednostek samorządu terytorialnego, mającą na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców, potwierdza rekordowe zainteresowanie drugą edycją Konkursu „Zdrowy Samorząd”.

Do naszych redakcji wpłynęło aż 179 programów zdrowotnych z 82 samorządów! Konkursowe zgłoszenia uwzględniały wybraną aktywność samorządów w latach 2015-2018, obejmującą realizację samorządowych programów polityki zdrowotnej, kampanii edukacyjnych i akcji profilaktycznych.

Laureaci wyłonieni zostali przez Radę Konsultacyjną. Oprócz oceny, której dokonało grono ekspertów, zgłoszenia zostały poddane pod głosowanie czytelników serwisów Portal Samorządowy i Rynek Zdrowia. Oba głosowania były niezależne od siebie.

Nagrody zostaną uroczyście wręczone 7 marca podczas Gali IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Statuetki „Zdrowy Samorząd” otrzymają samorządy w trzech kategoriach:

• Zdrowa Gmina
• Zdrowy Powiat
• Zdrowe Województwo

Więcej o IV Kongresie Wyzwań Zdrowotnych: www.hccongress.pl

Poniżej wszyscy laureaci drugiej edycji Konkursu "Zdrowy Samorząd".

KATEGORIA ZDROWA GMINA
• Urząd Miejski w Gdańsku za programy:
Gdańsk – JeMY Zdrowo. Celem programu jest poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży gdańskich placówek oświatowych oraz poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami a rodzicami/opiekunami.

#oznaczeni - kampania: "Nie udawaj, że nie widzisz". Program dotyczył m.in. wczesnego wykrycia ryzykownych zachowań, które jest kluczowe w przeciwdziałaniu rozpowszechniania się zaburzeń psychicznych w okresie dojrzewania.

• Urząd Miejski w Świdnicy za programy:
Profilaktyka próchnicy zębów na lata 2018-2020 pn. "W Świdnicy bez próchnicy". Program obejmuje dzieci z grup „zerówkowych” wszystkich przedszkoli, punktów przedszkolnych i klas 0 oraz 1 szkół podstawowych.

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018. Rak szyjki macicy jest wciąż drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Świdnica chcąc ochronić swoje mieszkanki, po raz kolejny realizuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

• Urząd Miejski Świętochłowice za cztery edycje programu "Senior z Wigorem". Program skierowany jest do kobiet i mężczyzn po 60. roku życia. Pierwsza edycja ukierunkowana była na przeciwdziałanie chorobom metabolicznym. Druga i trzecia zostały skierowane do seniorów, którzy chcieli zwiększyć swoją aktywność poprzez uczestnictwo w życiu społecznym oraz aktywność fizyczną. Czwarta edycja programu dotyczyła profilaktyki chorób układu krążenia.

KATEGORIA ZDROWY POWIAT
• Starostwo Powiatowe w Myślenicach za program profilaktyki próchnicy. Program zapewnił realny dostęp dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych w szkole - pełną ofertę bezpłatnych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych finansowanych ze środków publicznych.

• Starostwo Powiatowe w Polkowicach za program zapobiegania chorobie nowotworowej płuc. Program podzielono na cztery etapy. Pierwszy obejmował badania diagnostyczne, w drugim odbywały się konsultacje medyczne. W trzecim etapie na jego uczestników czekała pogłębiona diagnostyka i dopiero w ostatnim został im przyznawany jeden ze statusów: zdrowy, chory lub obserwacja. Łącznie w programie wzięło udział prawie 100 tys. osób.

• Starostwo Powiatowe w Kartuzach za program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2017-2019. Celem projektu jest wczesne wykrywanie i profilaktyka wobec wirusa HCV, który jest bezpośrednią przyczyną zapalenia wątroby typu C. W latach 2017-2018 skorzystało z niego ponad 1,4 tys. mieszkańców powiatu. Dzięki wykonanym badaniom przesiewowym w zakresie zakażenia wirusem HCV udało się ustalić wstępną skalę zakażenia tym wirusem w powiecie kartuskim i podjąć działania zapobiegawcze.

KATEGORIA ZDROWE WOJEWÓDZTWO
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego za program profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej. Program obejmuje m.in. szkolenia dla personelu medycznego z zakresu wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych oraz komunikacji z pacjentem i jego otoczeniem. Ponadto szkoleniami zostaną objęci również pracownicy pomocy społecznej, edukacji, organizacji pozarządowych w liczbie ok. 525 osób.

• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego za program poprawy opieki nad matką i dzieckiem, w ramach Programu SSD w województwie opolskim do 2020 roku "Opolskie dla Rodziny". Program przyczynia się do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, zwiększenia liczby urodzeń oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców Opolszczyzny. Program skierowany jest do 39 150 osób, w tym kobiet w okresie okołoporodowym, dzieci do 2. roku życia i personelu świadczącego usługi medyczne.

• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego za program rehabilitacji osób po chorobie onkologicznej ułatwiający powrót do pracy. Program skierowany jest do pacjentów onkologicznych w wieku 20-64 lat, ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym. Drugą grupą docelową projektu - w ramach działań szkoleniowych - są osoby wykonujące zawody medyczne i mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego za program zwiększania efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu. Celem programu było zwiększenie dostępu do intensywnej terapii chodu z zastosowaniem zautomatyzowanej ortezy dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pacjenci z terenu województwa mazowieckiego dzięki programowi mieli możliwość wzięcia udziału w treningach z wykorzystaniem Lokomatu. Na podstawie wyników badań stwierdzono m.in. znaczny, pozytywny wpływ tych treningów na wzrost prędkości chodu uczestników programu.

W internetowym głosowaniu czytelników Portalu Samorządowego i portalu Rynek Zdrowia zwyciężyło Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Więcej o Konkursie "Zdrowy Samorząd" i skład Rady Konsultacyjnej:
www.portalsamorzadowy.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum