Dostosowanie placówek do nowych regulacji

Autor: Małgorzata Łukowiak-Verschelden • • 28 czerwca 2012 16:12

30 czerwca br. upływa termin na dostosowanie działalności pomiotów leczniczych do wymogów wynikających z ustawy o działalności leczniczej - przypomina Małgorzata Łukowiak-Verschelden, wspólnik i radca prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp.k..

Dostosowanie placówek do nowych regulacji
Skutkiem wejścia w życie w dniu 1 lipca ubiegłego roku ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm., dalej jako u.d.l.) jest - między innymi - nałożenie na podmioty lecznicze obowiązku dostosowania działalności do nowej regulacji prawnej.

Niezbędne zmiany mają charakter administracyjny i organizacyjno-prawny, w szczególności zaś podmioty lecznicze obowiązane są dostosować treść statutu i regulaminu organizacyjnego jednostki do nowej regulacji, a następnie zgłosić poczynione zmiany do właściwych rejestrów.

Wartym podkreślenia obowiązkiem wynikającym z u.d.l. jest konieczność wyodrębnienia w ramach podmiotu leczniczego przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 k.c. i uzyskanie nowych kodów resortowych.

Wobec szeregu wątpliwości interpretacyjnych dotyczących charakteru i skutków wydzielania „przedsiębiorstw” w ramach podmiotów leczniczych minister zdrowia, w dniu 28 maja br. wydał „Komunikat w sprawie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej”.

Minister wskazuje w nim, iż w jednym „przedsiębiorstwie” może być prowadzony tylko jeden z rodzajów działalności leczniczej. Oznacza to w konsekwencji, iż w razie prowadzenia przez jeden podmiot leczniczy kilku (wielu) rodzajów działalności leczniczej niezbędne jest wyodrębnienie oddzielnych przedsiębiorstw dla każdego rodzaju działalności.

Nie musi to wszakże stanowić o autonomii każdego z tych przedsiębiorstw, nie implikuje to też konieczności prowadzenia dla każdego z przedsiębiorstw odrębnej rachunkowości, samodzielnego sporządzania bilansu, wyodrębnienia majątkowego czy osobowego.

Minister zdrowia w swoim komunikacie przypomina, iż termin na dopełnienie obowiązków w zakresie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do nowej regulacji upływa w dniu 30 czerwca 2012 r..

Wszelkie zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokonane do dnia 30 czerwca 2012 r. są wolne od opłat.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum