Dodatki covidowe w propozycjach kontroli przez NIK

Autor: Rynek Zdrowia   • 19 maja 2021 13:21

Część przepracowała w kontakcie z pacjentem covidowym pół dyżuru, a oczekuje i otrzymuje taki sam dodatek jak ci, którzy pracują cały miesiąc - zaznacza Tomasz Latos, szef Sejmowej Komisji Zdrowia.

Dodatki covidowe w propozycjach kontroli przez NIK
Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła propozycje tematów kontroli NIK na rok 2022. Wśród nich znalazła się paląca kwestia dodatków covidowych. Fot. PTWP
  • Sejmowa Komisja Zdrowia zajęła się rozpatrzeniem propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2022 r.
  • Zgłoszono kilka tematów związanych z walką z Covid-19
  • Wśród nich znalazła się budząca liczne kontrowersje kwestia wypłat dodatków covidowych

Wśród zgłoszonych na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia w środę (19 maja) tematów znalazła się propozycja posła Marka Rutki (Lewica) ‘’Diagnostyka i leczenie endometriozy w Polsce w latach 2015-2019’’.

Posłanka Zawisza przedstawiła aż siedem propozycji: ‘’Kontrola sposobu wykorzystania dostępnego czasu pracy personelu lekarskiego w trakcie specjalizacji’’, ‘’Kontrola ilości i treści wyników interwencji Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przestrzegania prawa pracy w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnienie warunków pracy w szpitalnictwa’’, ‘’Kontrola w zakresie egzekwowania przez NFZ zapisów podpisywanych umów z podmiotami leczniczymi, aptekami, w tym również ocena działań kontrolnych podejmowanych przez NZF w związku z realizacją wyżej wymienionych umów’’,  ‘’Kontrola aktywności AOTMiT w zakresie sporządzania wycen, procedur medycznych, prawidłowości tworzonych przez agendę rekomendacji’’, „Kontrola działalności Rzecznika Praw Pacjenta w odniesieniu do jego interwencji podejmowanych w lecznictwie psychiatrycznym’’, ‘’Kontrola realizacji art. 20 a ustawa o prawach pacjenta w odniesieniu do bólu’’ oraz ‘’Kontrola funkcjonowania zakładów opiekuńczo-leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów niwelujących traktowanie pacjentów ZOL o niskich dochodach przy przyjęciach do tych placówek’’.

Trzy tematy covidowe w propozycjach do kontroli NIK

Po przedstawieniu tematów głos zabrał poseł Dariusz Joński (KO).

- Choć nie jestem członkiem Komisji Zdrowia, chciałbym zgłosić trzy propozycje dlatego, że dotykają one strefy ochrony zdrowia i są wprost powiązane z tematyką Komisji Zdrowia, stąd też pomyślałem, że dobrze by było złożyć je jednak przez Komisję Zdrowia - tłumaczył poseł Joński.

Pierwsza zgłoszona przez niego propozycja dotyczyła ''zakupów covid'' przez Ministerstwo Zdrowia i Centralną Bazę Rezerw ze szczególnym uwzględnieniem respiratorów, masek i testów antygenowych. Drugi temat to wydatkowanie środków publicznych przy budowie szpitali tymczasowych i organizacja tych szpitali.

- Trzeci to kontrola wypłat dodatków covidowych dla medyków. To jest bardzo poważny problem, dlatego że część medyków nie otrzymuje dodatków covidowych. To jest związane z decyzją, a dokładnie z poleceniem, które minister zdrowia wydał Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a ten w ramach kontraktów - szpitalom. Nigdy wcześniej się jeszcze nie zdarzyło, żeby minister zdrowia nie wydawał rozporządzenia, a wydawał polecenie w tej sprawie - podnosił Dariusz Joński (KO).

Są nierówności w wypłatach dodatków covidowych

Dariusz Joński wskazał, że ‘’polecenie’’ jest niejasne, a wielu tylko medyków musi kierować się do sądów i ‘’nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy, dlatego że polecenie może nie być obligatoryjne’’.

- Już są ogromne wątpliwości co do wypłaty dodatków covidowych i część medyków ich po prostu nie otrzymało - podsumował poseł Joński.

Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos uzupełnił, że jeśli chodzi o dodatki covidowe, to jest również druga strona.

-  Mówi pan, że część nie otrzymała, z kolei część przepracowała w kontakcie z pacjentem covidowym pół dyżuru, a oczekuje i otrzymuje taki sam dodatek jak ci, którzy pracują cały miesiąc. Pracownicy, którzy pracują cały miesiąc zwracają na nierówność w tym zakresie - wskazywał poseł Latos (PiS).

I dodał: - O ile rozumiem kwestię kontrolnych przesłanek w pierwszych punktach, natomiast tutaj nie jestem przekonany, bo to jest zdaje się kwestia oceny przez dyrektorów, którzy z kolei zwracają się do NFZ, ale przyjmuję ten wniosek.

Z posłem Jońskim zgodził się poseł Rajmund Miller (PO-KO).

- Tam, gdzie mamy zastrzeżenia, tam, gdzie mamy możliwości ewentualnych nieprawidłowości - właśnie od tego jest Naczelna Izba Kontroli, żeby tego typu sprawy rozpatrzyć. (…) do nas zgłaszane są wątpliwości, zgłaszają się związki zawodowe i pracownicy według których zostali pokrzywdzeni w czasie Covid. (…) nie będziemy prokuratury powoływali w każdym przypadku, najlepszym będzie zgłoszenie tego tematu dla Naczelnej Izby Kontroli - mówił poseł Miller.

Posłanka Marcelina Zawisza (Lewica) zgłosiła temat ‘’Kontrola dostępu do usług świadczonych przez POZ osobom starszym ze szczególnym uwzględnieniem teleporad i wizyt domowych’’.

W sumie zgłoszono 12 propozycji tematów do kontroli NIK. W posiedzeniu wzięło udział 26 posłów. Za przyjęciem zgłoszonych tematów było 22, przeciw 1 osoba, a od głosu wstrzymały się 3 osoby. Komisja Zdrowia przyjęła propozycje do przedstawienia Komisji do spraw Kontroli Państwowej dotyczące kontroli NIK w 2022 r.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum