Dłuższa lista badań i ogromne zmiany w POZ: projekt rozporządzenia o opiece koordynowanej

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia10 sierpnia 2022 17:30

Projekt nowelizacji w załączniku zawiera szereg nowych badań, które będzie mógł zlecić lub wykonać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zmienia regulacje Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dłuższa lista badań i ogromne zmiany w POZ: projekt rozporządzenia o opiece koordynowanej
Opieka koordynowana. Pojawił się projekt rozporządzenia. Fot. Shutterstock
 • Projekt zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • Proponowane w projekcie rozporządzenia świadczenia są elementami wdrożenia w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) opieki koordynowanej
 • Projekt powstał w oparciu o wyniki pilotażu opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej
 • Na konsultacje społeczne wyznaczono czas 14 dni. Nowela regulacji ma wejść w życie 1 października br. Podajemy szczegóły wprowadzanych zmian z wyliczeniem ich kosztu dla budżetu 

Choroby, które należy objąć opieką koordynowaną

Od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2021 r. trwał drugi etap pilotażowego programu resortu zdrowia pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – model POZ PLUS”.

W trakcie tej fazy wytypowano choroby, które należy objąć opieką
koordynowaną w ramach POZ.

Należą do nich:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • choroba niedokrwienna serca,
 • niewydolność serca,
 • migotanie przedsionków,
 • cukrzyca, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP),
 • niedoczynność tarczycy i guzki tarczycy.

Są to najczęstsze choroby przewlekłe, które lekarze POZ diagnozują w trakcie udzielania świadczeń, jednakże czynnikiem utrudniającym postawienie pełnej diagnozy oraz udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych jest m.in. brak dostępności do badań diagnostycznych.

- W konsekwencji powodowało to konieczność kierowania pacjentów do lekarzy specjalistów udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w celu zdiagnozowania problemu zdrowotnego i ustalenia dalszej terapii - czytamy w uzasadnieniu projektu zmian w rozporządzeniu. 

Zwiększony dostęp do badań diagnostycznych

Co zmieni rozporządzenie? Np. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawiać skierowanie na badanie tomografii komputerowej płuc po stwierdzeniu nieprawidłowości w badaniu radiologicznym klatki piersiowej przy wskazaniach do pogłębienia diagnostyki.

Ponadto lekarz POZ będzie mógł zlecić następujące badania (do rozporządzenia został dodany załącznik nr 6 w tym zakresie):

1. badania biochemiczne i immunochemiczne:

 •  BNP (NT-pro-BNP);
 • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
 •  UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu);
 • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej);
 • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH);
 • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie).”,
  2. badania elektrofizjologiczne:
 •  EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG);
 •  Holter EKG 24, 48 i 72 godz. (24-48-72-godzinna rejestracja EKG);
 • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego).
  3. badania ultrasonograficzne:
 • USG Doppler tętnic szyjnych;
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych;
 • ECHO serca przezklatkowe.
  4. diagnostyka czynnościowa:
 • spirometria;
 • spirometria z próbą rozkurczową.
  5. diagnostyka inwazyjna: – biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
  tarczycy (u dorosłych).

Ponadto realizacja świadczeń opieki koordynowanej związanej z leczeniem astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc obejmie świadczenia:
1) konsultacje lekarza specjalisty chorób płuc w dostępie lub

2) konsultacje lekarza specjalisty alergologii w dostępie oraz

3) zapewnienie realizacji badań:

    a) spirometria,

    b) spirometria z próbą rozkurczową.

Z kolei realizacja świadczeń opieki koordynowanej związanej z leczeniem niedoczynności tarczycy oraz diagnostyką guzków pojedynczych i mnogich tarczycy ma objąć świadczenia:

1) konsultacje lekarza specjalisty endokrynologii w dostępie oraz;

2) zapewnienie realizacji badań:

   a) biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy (u dorosłych),

   b) antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej),

   c) antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH),

   d) antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie).

W ramach POZ finansowane będą: konsultacje i porady specjalistyczne:

1.  konsultacje lekarz POZ - lekarz specjalista wybranej dziedziny oraz porady lekarz pacjent (konsultacje odbywane przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz wizyty ambulatoryjne):  w dziedzinie kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii, endokrynologii;

2. porady

1) Porada kompleksowa - Indywidualny Plan Opieki;

2) Porada dietetyczna;

3) Porada edukacyjna.

Uzasadnienie szeroko zapowiadanych zmian w POZ

Jak wyjaśnia resort zdrowia, wprowadzenie świadczeń opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz finansowanie tych świadczeń środkami z budżetu powierzonego ma na celu umożliwienie dostępu do:

– badań diagnostycznych z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii i pozwoli na skuteczne wykrywanie i diagnozowanie najczęstszych chorób przewlekłych,

– konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, chorób płuc, alergologa, endokrynologa i ułatwi prowadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem w ramach POZ, bez konieczności kierowania go do AOS,

– wizyt kompleksowych wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Opieki Medycznej, co poprawi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdrożenia standardów opieki w przypadku chorób przewlekłych objętych opieką koordynowaną,

– porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniarki POZ, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi kompleksowość opieki,

– porad dietetycznych realizowanych przez dietetyków będzie ważnym wsparciem dla pacjentów m.in. z cukrzycą i chorobami na tle miażdżycy.

Jak ocenia resort zdrowia, w rezultacie wprowadzanych zmian lekarze POZ uzyskają sposobność szybszego postawienia diagnozy oraz ustalenia terapii dzięki możliwości:
– zlecenia większej liczby badań diagnostycznych,
– odbywania konsultacji z lekarzami specjalistami (pacjent – lekarz oraz lekarz POZ – lekarz specjalista).

W opinii Ministerstwa Zdrowia pacjenci zyskają:
– możliwość szybszego ustalenia diagnozy oraz określenia planu leczenia,
– dostęp do kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej,
– podniesienia kompetencji w zarządzaniu chorobą, w tym nauczenia się zachowań sprzyjających zdrowiu.
Proponowane badania diagnostyczne pozwalają również wykorzystać szerokie kompetencje lekarzy rodzinnych, zdobywane podczas szkolenia specjalizacyjnego, a także umożliwiają poszerzenie diagnostyki pacjenta w POZ.

 Jakie będą koszty wprowadzonych zmian?

W Ocenie Skutków Regulacji zawarto wyliczenia, według których roczny koszt wprowadzanej zmiany wyniesie ok. 902,398 mln zł.

- Przewiduje się, że w pierwszym roku funkcjonowania opieki koordynowanej jej świadczeniami objęta zostanie cała populacja korzystająca ze świadczeń oznaczonych wskaźnikiem 3,2 (korygującym stawkę kapitacyjną, przy finansowaniu świadczeń lekarza POZ dla osób przewlekle chorych na cukrzycę, choroby układu krążenia lub choroby tarczycy – na podstawie Załącznika nr 20 do Zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej), tj. ok. 3,2 mln pacjentów,  co stanowi 35 proc. wszystkich leczonych w POZ na choroby objęte budżetem powierzonym II. (3,2 mln osób  stanowi 35 % z 9,3 mln -populacji osób, które przynajmniej jeden raz skorzystały  ze świadczeń  finansowanych wskaźnikiem 3,2 stosowanym w leczeniu chorób przewlekłych) - wyjaśniają projektodawcy zmian.

- Szacuje się, że łączny roczny wydatek na świadczenia opieki koordynowanej wyniesie ok.  777,698 mln zł, który zostanie zwiększony o koszty związane z wprowadzeniem koordynatora w opiece koordynowanej w wysokości ok. 124,7 mln zł. Przy kalkulacji wydatków na koordynatora przyjęto założenie, że 3,2 mln włączonych pacjentów do koordynacji w pierwszym roku odpowiada ok. 9,447 mln zadeklarowanej populacji w wieku 18+. - brzmi uzasadnienie wprowadzanych nowości w POZ.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum