Diagnostyka patomorfologiczna. MZ publikuje standardy akredytacyjne. LISTA wymogów

Autor: oprac. WOK • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia24 września 2021 19:28

Diagnostyka patomorfologiczna. W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się piątek, 24 września obwieszczenie w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej.

Diagnostyka patomorfologiczna ma nowe standardy FOT. PTWP

- Standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP), są dedykowane jednostkom diagnostyki patomorfologicznej, czyli zakładom patomorfologii lub pracowniom, które zapewniają zlecającemu w miejscu kompleksową diagnostykę patomorfologiczną, niezbędną dla postawienia rozpoznania patomorfologicznego - informuje Ministerstwo Zdrowia.

Standardy oparte o opracowania Polskiego Towarzystwa Patologów

W jednostkach diagnostyki patomorfologicznej (JDP) wykonuje się łącznie badania: cytologiczne, histopatologiczne, histochemiczne i immunohistochemiczne oraz badania śródoperacyjne w celu postawienia rozpoznania patomorfologicznego.

MZ wskazuje, że "sposób opracowania materiału, formułowania rozpoznania patomorfologicznego oraz zasady funkcjonowania JDP są zgodne z wymogami standardów akredytacyjnych, a w sprawach szczegółowych oparte na standardach organizacyjnych oraz postępowania w patomorfologii opracowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia przez Polskie Towarzystwo Patologów".

Standardy akredytacyjne zawierają, m.in. wymogi związane z pandemią COVID-19 i potrzebą ograniczania ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 w JDP, tym samym ich spełnianie podnosi bezpieczeństwo mikrobiologiczne JDP.

Niwelowaniu tych zagrożeń w szczególności służą wymogi odnoszące się do:

  • Prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk
  • Poprawnego stosowania środków ochrony osobistej
  • Właściwej dezynfekcji powierzchni
  • Zapewnienia warunków przeciwepidemicznych w trakcie sekcji zwłok pacjentów z COVID-19
  • Właściwej organizacji stanowisk pracy
  • Zapobiegania ekspozycji zawodowej
  • Prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi
  • Prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa biologicznego w obliczu chorób zakaźnych o wysokiej zaraźliwości, takich jak COVID-19
  • Postępowania zgodnego z aktualnymi zaleceniami krajowymi oraz obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do zapobiegania zakażeniom i rozprzestrzeniania się patogenów takich jak SARS-CoV-2.
  • Standardy tym samym popularyzują i standaryzują dobre praktyki funkcjonowania JDP w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Obwieszczenie MZ ws. standardów akredytacyjnych w diagnostyce patomorfologicznej - poniżej do pobrania.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum