Czy niepełnosprawne dzieci skorzystają z rehabilitacji leczniczej?

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 17 czerwca 2010 13:37

Rośnie zaniepokojenie rodziców z powodu braku nowelizacji przepisów umożliwiających korzystanie przez ich niepełnosprawne dzieci z rehabilitacji leczniczej.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało wprawdzie projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej i przekazało go do uzgodnień zewnętrznych, ale regulacje nie weszły w życie. Oznacza to, że z końcem czerwca niepełnosprawne dzieci, które wymagają całodziennej opieki w ośrodkach rehabilitacyjnych, mogą być jej pozbawione.

Resort zdrowia zakładał, że znowelizowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 maja 2010 r. Aby tak się stało, konieczna była rekomendacja Agencji Oceny Technologii Medycznych. Zlecenie MZ zostało skierowane do AOTM 20 kwietnia 2010 r. (znak pisma: MZ-ZP-Z-0212-16864-35/MF/10). Analiza około 100 świadczeń gwarantowanych wyszczególnionych w nowelizacji trwałaby jednak długo, dlatego, jak nieoficjalnie dowiedział się portal rynekzdrowia.pl, zapadła decyzja o przekazaniu sprawy Radzie Konsultacyjnej AOTM. Ta wydała pozytywną rekomendację, ale dopiero 24 maja.

W rekomendacji nr 20/2010 dotyczącej zmiany warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej czytamy, że wcześniejsza rekomendacja w tej sprawie „została wydana dla wszystkich świadczeń finansowanych ze środków publicznych, bez niemożliwej obecnie z oczywistych ograniczeń czasowych, analizy każdego świadczenia z osobna, w oparciu o fakt, iż świadczenia te są już realizowane, zgodnie z wiedzą medyczną. Można więc uznać, że spełniają przesłanki do uznania ich za gwarantowane w chwili wydania ww. stanowiska”.

A zatem AOTM potwierdziła wcześniejszą opinię, przyznając, że pod presją czasu odstąpić należy od kolejnej analizy poszczególnych świadczeń.

Rodziców niepełnosprawnych dzieci niewiele to jednak obchodzi: dla nich najważniejszy jest termin wejścia w życie wspomnianych regulacji. A ten nie jest znany. Piotr Olechno, rzecznik resortu zdrowia zapewnia w Dzienniku Gazeta Prawna, że będzie to koniec czerwca, a najpóźniej początek lipca.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia w informacji dla mediów zwraca ponadto uwagę, że „znowelizowane rozporządzenie zawiera zapisy przywracające możliwość przedłużenia czasu trwania rehabilitacji leczniczej, jeżeli przemawiają za tym względy medyczne oraz cel leczniczy, jakiemu służą świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej. Ponadto przewiduje możliwość przedłużenia i uelastycznienia czasu trwania rehabilitacji leczniczej uwzględniając specyfikę poszczególnych świadczeń. Nie w każdym bowiem przypadku ściśle określone terminy prowadzenia rehabilitacji odpowiadają potrzebom medycznym pacjentów. Uzasadnieniem dla przedłużenia czasu trwania rehabilitacji leczniczej będą względy medyczne, tj. diagnoza lekarska.”

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum