PulsHR/Rynek Zdrowia | 23-11-2018 18:51

Cudzoziemcy nie uratują seniorów. Zawód opiekuna trzeba dowartościować

W 2035 r. ustawicznego wsparcia będzie potrzebowało ponad milion polskich seniorów. Zapotrzebowanie na opiekunów rośnie, i to w szybkim tempie. Polacy nie są zainteresowani pracą w opiece. To miejsce wypełnia siła robocza zza wschodniej granicy.

Fot. Shutterstock (zdjęcie ilustracyjne)

Katarzyna Bieniek, ekspert z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej ds. rynku pracy i projektów związanych z ochroną zdrowia, zwraca uwagę na to, że wielu cudzoziemców, świadczących profesjonalne usługi opiekuńcze ma trudności z nostryfikowaniem swoich dyplomów.

Wskazuje, że należy zadbać o standardy edukacji i opieki, bo popyt na takich pracowników będzie tylko rósł. Za 17 lat w tym zawodzie będzie około 500 tys. miejsc pracy.

W Polsce szkół prowadzących szkolenia przygotowujące do opieki nad osobami starszymi jest bardzo wiele, a edukacja odbywa się na różnym poziomie - od kilkudniowych kursów po wielomiesięczne studia.

Dlatego też dużym wyzwaniem jest ujednolicenie systemu kształcenia, by zapewnić osobom starszym opiekę na jednakowo wysokim poziomie - wskazuje ekspertka. Natomiast MRPiPS czy Narodowy Fundusz Zdrowia powinny jasno określić wymagania w stosunku do opiekunów seniorów, np. poprzez wymóg posiadania odpowiednich certyfikatów od firm, które takie usługi świadczą.

Czytaj: www.pulshr.pl