Co z ulgami na przejazdy dla krwiodawców po zniesieniu stanu epidemii? Będą na stałe? MZ tłumaczy

Autor: oprac. MP • Źródło: Sejm/Rynek Zdrowia28 maja 2022 15:30

W trakcie trwania stanu epidemii honorowi dawcy krwi mogli korzystać z ulg na przejazdy środkami transportu publicznego. Co po jego zmienieniu? Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia zasady i opiniuje, aby wprowadzić stałą ulgę, podobnie jak dla "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu".

Co z ulgami na przejazdy dla krwiodawców po zniesieniu stanu epidemii? Będą na stałe? MZ tłumaczy
Ulgi dla honorowych dawców krwi w transporcie publicznym. MZ wyjaśnia Fot. AdobeStock
 • Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 26 stycznia 2021 roku honorowi dawcy krwi mogą korzystać z ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego 
 • 16 maja 2022 roku zniesiono jednak stan epidemii, w czasie którego honorowym dawcom krwi przysługiwała 33 proc. ulga
 • Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła interpelacja o ulgi "po zakończeniu pandemii COVID-19"

Ulgi dla krwiodawców w stanie zagrożenia epidemicznego

O sprawę ulg dla honorowych dawców krwi zapytał poseł Marek Hok w interpelacji przesłanej do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

W piśmie poseł Koalicji Obywatelskiej zapytał? 

 • Czy planowane jest utrzymanie ulgi na przejazdy kolejowe dla krwiodawców po zakończeniu pandemii COVID-19?
 • Czy planowane jest wprowadzenie dożywotniej ulgi dla krwiodawców, którzy przekroczą daną ilość oddanej krwi bądź osocza, bez konieczności pobierania zaświadczenia z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa?

"Uprawnienia obowiązują w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii"

W odpowiedzi na interpelację wiceminister zdrowia Waldemar Kraska tłumaczy, że przyznane od 26 stycznia 2021 dodatkowe uprawnienia dla honorowych dawców krwi wciąż są aktualne.

- Uprawnienia te obowiązują w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Ustawodawca powiązał zatem dodatkowe uprawnienia wprost ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii - wyjaśnia wiceminister Kraska.

I dodaje: aktualnie nie są prowadzone prace w zakresie stałego wprowadzenia dodatkowych uprawnień dla honorowych dawców krwi.

Ulgi dla honorowych dawców krwi

Wiceminister tłumaczy, że "kwestie dotyczące systemowego wprowadzenia ulg na przejazdy środkami transportu zbiorowego pozostają poza zakresem kompetencji ministra właściwego ds. zdrowia".

- Sejmowa Komisja ds. Petycji w Dezyderacie nr 216 kierowanym do ministra infrastruktury zaproponowała wprowadzenie ulg na poziomie 51 proc. dla "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" - napisano w piśmie.

- W opinii ministra zdrowia, przekazanej ministrowi infrastruktury, zasadne jest wprowadzenie ulg na przejazdy środkami transportu zbiorowego zarówno dla osób posiadających odznaczenia "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", jak również "Honorowego Dawcy Krwi - Zasłużonego dla Zdrowia Narodu", a system ulg powinien być tożsamy dla obu grup dawców - czytamy w odpowiedzi Waldemara Kraski.

Dla kogo ulga na przejazdy kolejowe i autobusowe?

Ulga przysługuje w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, w wysokości 33 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

 • kolejowego w 1. i 2. klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
 • kolejowego w 2. klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
  – na podstawie biletów jednorazowych.

Aby skorzystać z ulgi nie wystarczy posiadanie jedynie książeczki honorowego dawcy krwi. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Zaświadczenie to musi zawierać:

 • datę wydania zaświadczenia,
 • imię i nazwisko dawcy krwi,
 • numer PESEL dawcy krwi,
 • informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.

Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia.

Pełna treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na interpelację w sprawie ulgi na przejazdy kolejowe dla krwiodawców do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum