CMKP uruchamia kurs dla medyków z Ukrainy o organizacji systemu w Polsce. Start 9 stycznia

Autor: oprac. MP • Źródło: PAP07 stycznia 2023 08:08

Funkcjonowanie lekarzy rodzinnych, opieki ambulatoryjnej i szpitalnictwa, finansowanie świadczeń, wystawianie e-zwolnień i e-recept. To niektóre zagadnienia, jakie zostaną omówione na kursie o organizacji ochrony zdrowia w Polsce dla medyków spoza naszego kraju, głównie z Ukrainy. Kurs, który ruszy 9 stycznia, zorganizuje Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

CMKP uruchamia kurs dla medyków z Ukrainy o organizacji systemu w Polsce. Start 9 stycznia
9 stycznia CMKP uruchamia kurs dla medyków zza granicy Fot. Adobestock
  • - Celem kursu jest dostarczenie informacji o organizacji ochrony zdrowia w Polsce niezbędnych do podjęcia pracy przez medyków, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Polską - tłumaczy prof. Mateusz Jankowski z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
  • Zgodnie z danymi CMKP dotąd lekarze i lekarze dentyści - głównie obywatele Ukrainy - złożyli do ministra zdrowia ponad 5 tys. wniosków o wydanie warunkowego prawa wykonywania zawodu; wydano 3610 pozytywnych decyzji
  • Pielęgniarki i położne złożyły 1931 takich wniosków, a wydano 1185 zgód. Natomiast ratownicy medyczni złożyli 128 wniosków, wydano 73 decyzje

Kurs dla medyków przyjeżdżający do Polski

Prof. Mateusz Jankowski z Zakładu Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, który koordynuje projekt akcentuje, że tematyka kursu jest szeroka i ujęta w sposób praktyczny, a łatwy dostęp do materiałów na platformie e-learningowej jest bezpłatny i możliwy przez 12 miesięcy.

- Po napaści Rosji na Ukrainę ponad 8 mln osób przekroczyło ukraińsko-polską granicę. Wśród nich znalazło się wielu pracowników medycznych. Aby stworzyć im możliwość zatrudnienia w Polsce, instytucje - wśród nich także CMKP - podjęły działania mające ułatwić im odnalezienie się na rynku pracy - wskazał prof. Mateusz Jankowski.

Podał, że Centrum zidentyfikowało dwie kluczowe bariery, na jakie natrafiają medycy z Ukrainy. Pierwsza z nich to bariera językowa i nieznajomość polskiego, druga to bariera organizacyjna i niewiedza o działaniu systemu w Polsce, który jest inny niż ukraiński.

Dlatego też, jak kontynuował, jeszcze w marcu 2022 r., krótko po ataku Rosji na Ukrainę, CMKP wraz z Ministerstwem Zdrowia zorganizowało bezpłatne kursy językowe dla medyków, którzy przyjechali do Polski, by ci poznali m.in. specjalistyczne, medyczne słownictwo.

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce

Prof. Jankowski poinformował, że kurs ten ukończyło dotąd 1461 osób - głównie lekarze, dentyści, ale także pielęgniarki i ratownicy medyczni.

Podkreślił, że na stronie CMKP przygotowano też dedykowany dla zawodów medycznych słowniczek polsko-ukraiński, w którym zawarto najważniejsze pojęcia.

Został on zamieszczony na platformie med-learning.cmkp.edu.pl. Kurs z listą słówek jest do pobrania w formie pdf wraz z ćwiczeniami utrwalającymi, które pomogą zapamiętać terminy medyczne oraz nauczyć się ich poprawnego zapisu.

Najnowszy projekt CMKP - przygotowywany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Światową Organizacją Zdrowia - to, jak przekazał profesor, kurs e-learningowy z organizacji ochrony zdrowia.

- Celem tego kursu jest dostarczenie informacji o organizacji ochrony zdrowia w Polsce, czyli takich, które są niezbędne do podjęcia pracy w sektorze ochrony zdrowia i realizacji świadczeń medycznych, przez medyków, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Polską - wskazał.

- Kurs jest skierowany głównie do medyków ze Wschodu, szczególnie do lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy, startuje 9 stycznia - dodał.

Zasady finansowania praktyki lekarskiej

Prof. Jankowski poinformował, że w ramach kursu przygotowano video-wykłady, które będą dostępne całodobowo przez 12 miesięcy przez platformie e-learningowej.

- Medyk może w dowolnym momencie do kursu dołączyć, a jeśli jakieś zagadnienia wydadzą mu się trudniejsze, zawsze będzie mógł do nich wrócić - podkreślił.

Wyjaśnił, że kurs składa się z siedmiu wykładów, a rozpoczyna wprowadzeniem do tematyki organizacji ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie kwestii dotyczących przepisów prawnych.

- Potem omawiamy kluczowe instytucje w systemie i ich zadania, czyli m.in. resortu zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, inspekcji sanitarnej, uczelni medycznych oraz wojewodów, czyli wszystkich podmiotów i instytucji, z którymi medyk może się spotkać w czasie pracy - wskazał.

Wykłady obejmują też zagadnienia dotyczące podmiotów świadczących usługi medyczne. - Omawiamy funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli lekarza rodzinnego, opowiadamy również o Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, czyli poradniach; skupiamy się też na szpitalnictwie - podał.

W ramach kursu omawiany jest także, jak zaznaczył, cały szeroki zakres świadczeń, które są dostępne w ramach zabezpieczenia zdrowotnego, czyli ze środków publicznych, finansowanych przez NFZ.

- Na kolejnym etapie omawiamy finansowanie ochrony zdrowia. Jeśli medyk z Ukrainy chciałby otworzyć praktykę lekarską, to dzięki kursowi dowie się, jakie są zasady finansowania tej praktyki, na czym polega kontraktowanie z NFZ - wskazał.

Sposób wystawiania "L4"

W kolejny wykładzie - jak kontynuował - wyjaśnione zostaje m.in. orzecznictwo lekarskie, czyli wystawianie zaświadczeń przez lekarzy.

- To szczególnie ważne teraz, w sezonie infekcyjnym, gdy odnotowujemy bardzo dużo zachorowań m.in.: na infekcje górnych dróg oddechowych, a w przychodniach są spore kolejki. Lekarze wystawiają zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, kiedyś nazywane L-4. My omawiamy sposób wystawiania tych zaświadczeń, by medycy byli przygotowani i nie musieli pytać, jak to robić - powiedział.

Kolejną niezwykle ważna kwestią - jak podkreślił - jest omówienie e-usług dostępnych w systemie ochrony zdrowia.

- W Polsce nastąpił bardzo dynamiczny rozwój e-zdrowia, wszelkich usług cyfrowych. Jest m.in. elektroniczna recepta, elektroniczne skierowanie, elektroniczne zwolnienie, elektroniczna dokumentacja medyczna, cały zakres usług oferowanych przez Centrum e-Zdrowia - wskazał profesor.

Ostatnim blokiem tematycznym, który jest poruszany w ramach kursu są np.: kluczowe strategie w systemie ochrony zdrowia.

- Omawiamy sytuację epidemiologiczną, stan zdrowia populacji polskiej. Mówimy, z jakimi najczęściej problemami pacjenci trafiają do lekarza, przekazywane są także informacje dotyczące tego, jak działa np.: Narodowa Strategia Onkologiczna czy Program Szczepień Ochronnych. Wielu z medyków będzie bowiem aktywnie zaangażowanych w ich realizację - wskazał.

Praktyczna wiedza przekazana w sposób syntetyczny

Profesor podkreśla, że kurs zawiera dużo praktycznej wiedzy przekazanej w syntetyczny, przystępny sposób.

- Nagrania z wykładami są w języku polskim. Umieszczono na nich napisy w języku ukraińskim. Materiały do kursu np.: skrypt będzie dostępny w języku ukraińskim, by medycy dokładnie zaznajomili się z tematyką - wskazał.

Prof. Mateusz Jankowski podał też, że każdy zarejestrowany uczestnik będzie mógł na koniec kursu dostać certyfikat potwierdzający jego ukończenie.

Polskie prawo przewiduje uproszczone systemy zatrudniania personelu medycznego z państw spoza Unii Europejskiej od grudnia 2020 r.

Prof. Jankowski poinformował, że dotąd lekarze i lekarze dentyści - głównie obywatele Ukrainy - złożyli do ministra zdrowia ponad 5 tys. wniosków o wydanie warunkowego prawa wykonywania zawodu; wydano 3610 pozytywnych decyzji.

Wskazał też, że pielęgniarki i położne złożyły 1931 takich wniosków, a wydano 1185 zgód. Natomiast ratownicy medyczni złożyli 128 wniosków, wydano 73 decyzje.

CMKP odpowiada za kształcenie podyplomowe medyków w Polsce. Co roku organizuje ponad 1500 kursów specjalizacyjnych. CMKP akredytuje jednostki szkolące i prowadzi rejestr medyków odbywających specjalizację.

Odpowiada za doskonalenie podyplomowe nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów, ale także farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych i ratowników medycznych.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum