CMJ: jubileuszowa dyskusja o jakości w ochronie zdrowia

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 20 maja 2014 15:18

Podczas konferencji z okazji 20-lecia działalności Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jego dyrektor, dr Jerzy Hennig przyznał, że w historii CMJ nie brakowało trudnych sytuacji: - Wierzę, że największe problemy już za nami i za rok ponownie spotkamy się w Krakowie - powiedział.

Dyrektor Hennig dziękując wszystkim byłym i obecnym pracownikom Centrum zaznaczył, że "bez nich nie byłyby możliwe do zrealizowania cele działalności Centrum".

CMJ zostało powołane rozporządzeniem ministra zdrowia z 31 marca 1994 roku. W chwili powstania była to jedyna Europie Środkowo-Wschodniej instytucja wdrażająca system akredytacji (zewnętrzna ocena jednostek ochrony zdrowia prowadzona przez niezależnych wizytatorów w oparciu o dostępne i opublikowane standardy akredytacyjne).

Podczas XVIII Ogólnopolskiej Konferencji "Jakość w opiece zdrowotnej" (Kraków, 19-20 maja br.) początki CMJ wspominał prof. Rafał Niżankowski, przewodniczący Rady Akredytacyjnej (rekomenduje ministrowi zdrowia udzielenie lub odmowę udzielenia szpitalowi akredytacji), twórca i pierwszy dyrektor Centrum.

U progu lat 90. brał udział w spotkaniu duńskich lekarzy, które prowadził prof. Niek Klazinga z Uniwersytetu w Amsterdamie, zajmujący się m.in. wdrażaniem programów oceny jakości w ochronie zdrowia.

- Niek Klazinga pomógł nam wówczas przystąpić do międzynarodowego projektu dotyczącego jakości w szpitalach. Kiedy dowiedziałem się, że holenderskie biuro ds. jakości w ochronie zdrowia nie mieści się w Amsterdamie czy Hadze, uznałem, że także w Polsce podobna instytucja wcale nie musi być w stolicy. Stąd zamysł, aby Centrum powstało w Krakowie. I tak się stało - mówił prof. Niżankowski.

Ujawnił też pewną tajemnicę: - Prawdziwa data podpisania rozporządzenia powołującego CMJ to 1 kwietnia 1994 r. Poprosiłem jednak ówczesnego ministra zdrowia, aby, na wszelki wypadek, antydatował podpisanie tego dokumentu na 31 marca. Na szczęście utworzenie Centrum nie okazało się prima aprilisowym żartem...

- 11 lat temu, gdy byłem wiceministrem zdrowia, ówczesny szef resortu zlecił mi zlikwidowanie Centrum. Tego zadania nie wykonałem, natomiast ów minister wkrótce przestał pełnić tę funkcję. Jego następca nie miał już podobnych pomysłów - opowiada Andrzej Kosiniak-Kamysz, minister zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990).

Pierwsza wizyta akredytacyjna w Polsce odbyła się w 1998 roku. Obecnie certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia - poprzedzony prowadzonymi przez CMJ przeglądami, obejmującymi 221 standardów w 15 działach - posiadają 152 szpitale w Polsce (stan na 16 maja br.).

- Dzisiaj liczba szpitali chętnych do uzyskania akredytacji znacznie przewyższa możliwości Centrum - powiedział w trakcie konferencji wiceminister zdrowia Piotr Warczyński.

Dr Maciej Piróg, doradca Prezydenta RP ds. zdrowia podkreślał, że jakość w medycynie "powinna być priorytetem i znaczyć więcej niż ilość". Zwracał jednocześnie uwagę na obecne bariery w podnoszeniu poziomu świadczeń zdrowotnych:

- Braki kadrowe wymuszające niekorzystne zmiany w systemie edukacji lekarzy, problemy z kształceniem podyplomowym, niedofinansowanie uposażeń pielęgniarek - wyliczał doradca prezydenta, dodając, że tzw. pakiet kolejkowy jest jedynie przesuwaniem krótkiej kołdry w opiece zdrowotnej.

Oprócz akredytacji CMJ prowadziło lub nadal prowadzi wiele projektów i programów, między innymi: PASAT (badanie opinii pacjentów), SAPER (ocena satysfakcji personelu); "Bezpieczny Pacjent-Bezpieczny Szpital" (podnoszenie poziomu zarządzania jakością w szpitalach i zwiększenie liczby szpitali akredytowanych); DECUBITUS (gromadzenie informacji o odleżynach); wdrażanie i popularyzacja Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej; Program "Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka”; Ranking "Bezpieczny Szpital".

Michał Bedlicki, kierownik działu standaryzacji CMJ, wskazał na cele, jakie w najbliższym czasie Centrum zamierza realizować: - Edukacja personelu szpitali, wdrażanie standardów zatrudnienia, monitorowanie zdarzeń niepożądanych, rozwijanie rejestrów medycznych, wprowadzanie standardów akredytacyjnych dla innych form opieki.

Więcej o konferencji już wkrótce w portalu rynekzdrowia.pl i czerwcowym wydaniu miesięcznika Rynek Zdrowia (nr 6/2014).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum