CBOS: 57 proc. Polaków dobrze ocenia walkę rządu z epidemią, 36 – źle. Tu polityczne sympatie mają znaczenie

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 14 września 2020 15:38

57 proc. Polaków dobrze ocenia działania rządu mające na celu zwalczanie epidemii; krytycznych jest 36 proc. badanych; 7 proc. nie ma zdania - wynika z sondażu CBOS, którego wyniki opublikowano w poniedziałek (14 września).

CBOS: 57 proc. Polaków dobrze ocenia walkę rządu z epidemią, 36 – źle. Tu polityczne sympatie mają znaczenie
Działania urzędującego gabinetu mające na celu zwalczanie epidemii pozytywnie oceniają przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Fot. Shutterstock

W sierpniu, kiedy to rejestrowano rekordowo wysoką liczbę przypadków zakażeń SARS-CoV-19 w Polsce, oceny skuteczności rządu w zwalczaniu epidemii pogorszyły się. Większość Polaków nadal jednak pozytywnie ocenia działania podejmowane przez rząd w celu ograniczania epidemii. Obowiązujące obostrzenia uznawane są na ogół za adekwatne do sytuacji.

Z biegiem czasu coraz lepiej oceniane są działania rządu mające na celu pomoc polskim przedsiębiorstwom i pracownikom. Więcej osób uznaje je za wystarczające, niż sądzi, że są one niedostateczne.

Centrum Badania Opinii Społecznej od przełomu maja i czerwca monitoruje społeczne oceny polityki rządu wobec epidemii, chodzi zarówno o postrzeganie skuteczności rządu w zwalczaniu epidemii, jak i oceny jego polityki gospodarczej. Badanie zrealizowane w ostatniej dekadzie sierpnia - miało miejsce w okresie zwiększonej liczby rejestrowanych zakażeń, gdy padł dobowy rekord odnotowanych przypadków.

Opinie się pogorszyły
CBOS podnosi w swojej informacji, że od początku lipca opinie o skuteczności rządu w walce z epidemią istotnie się pogorszyły. Są najgorsze, od kiedy CBOS bada tę kwestię, ale nadal większość Polaków (57 proc., o 7 punktów procentowych mniej niż poprzednio) dobrze ocenia działania rządu mające na celu zwalczanie epidemii. Krytycznych wobec polityki rządu w tym zakresie jest 36 proc. badanych (o 7 punktów więcej niż w lipcu).

15 proc. ankietowanych zdecydowanie dobrze ocenia działania rządu w walce z epidemią, zaś 42 proc. - raczej dobrze. Łączenie to 57 proc. Raczej źle ocenia działania 23 proc., zaś 13 proc. zdecydowanie źle. W sumie to 36 proc. 7 proc. nie ma opinii.

CBOS zwraca uwagę, że pozytywne oceny skuteczności działań rządu przeważają w większości uwzględnionych w analizach grup społeczno-demograficznych.

Zadowoleniu z działań podejmowanych przez rząd w celu zwalczania epidemii sprzyjają: starszy wiek (55+), wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe, stosunkowo nieduże dochody per capita w gospodarstwie domowym oraz mieszkanie na wsi lub w małym mieście. Nieco częściej negatywnie niż pozytywnie działania rządu oceniają ludzie młodzi (do 34. roku życia), osoby najlepiej wykształcone i sytuowane, kadra kierownicza, specjaliści oraz uczniowie i studenci.

Opinie w tej kwestii w dużym stopniu określa orientacja polityczna i światopoglądowa. Działania rządu aprobuje zdecydowana większość badanych identyfikujących się z prawicą (74 proc.), krytycznie ocenia je natomiast ponad połowa osób określających swoje poglądy jako lewicowe (59 proc.). Ponadto im częstszy udział w praktykach religijnych, tym lepsza ocena polityki rządu.

W elektoratach działania urzędującego gabinetu mające na celu zwalczanie epidemii pozytywnie oceniają przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (wraz z koalicjantami), ale także ponad połowa zwolenników Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej. Sympatycy pozostałych ugrupowań są na ogół krytyczni w opiniach.

Najbardziej zadowoleni sympatycy prawicy
W ocenie największej grupy badanych (50 proc.) obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są adekwatne do sytuacji. Pozostali częściej uważają je za zbyt małe (27 proc.), niż sądzą, że idą one zbyt daleko (14 proc.).

Obecne wyniki są zbieżne z rezultatami wcześniejszych badań CBOS pokazujących, że Polacy częściej są zdania, że rząd za szybko niż za wolno łagodzi obostrzenia związane z epidemią.

W zdecydowanej większości grup społeczno-demograficznych przeważa pogląd, że istniejące ograniczenia i restrykcje są odpowiednie do sytuacji, zaś niezadowoleni postrzegają je raczej jako zbyt małe niż nadmierne. O raczej zbyt dużych niż niewystarczających obostrzeniach skłonni są mówić właściciele firm oraz bezrobotni.

Do najbardziej zadowolonych ze skali wprowadzonych obostrzeń należą osoby identyfikujące się z prawicą (60 proc.). Choć badani o orientacji lewicowej także na ogół uważają istniejące ograniczenia za odpowiednie (44 proc.), to znaczna część z nich (34 proc.) sądzi, że są one niewystarczające.

Kwestia ta budzi spore kontrowersje w elektoratach. Większość zdeklarowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej uważa istniejące ograniczenia za adekwatne do sytuacji. Wśród zwolenników Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej spora grupa sądzi, że są one zbyt małe. Z kolei sympatycy Konfederacji szczególnie często skłonni są uznawać je za nadmierne.

Wraz z upływem czasu Polacy coraz lepiej oceniają działania rządu mające pomóc polskim przedsiębiorstwom. Pod koniec sierpnia ogółem 45 proc. badanych uznało wsparcie ze strony państwa za wystarczające. Jako niewystarczające określiło je 36 proc. ankietowanych.

Lepiej niż przeciętnie działania rządu oceniają osoby w wieku 45-64 lata, mieszkańcy wsi, badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym, respondenci o miesięcznych dochodach per capita poniżej 1500 zł. Do najlepiej oceniających realizowane pakiety osłonowe należą także właściciele firm. Przekonanie, że pomoc państwa dla przedsiębiorstw i pracowników jest niewystarczająca, przeważa wśród ludzi do 34. roku życia, mieszkańców dużych miast, osób najlepiej wykształconych i sytuowanych.

Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma orientacja polityczna i światopoglądowa. Działania rządu mające na celu wsparcie firm i przedsiębiorców za wystarczające uznaje 62 pro. badanych deklarujących prawicowe poglądy polityczne, podczas gdy większość identyfikujących się z lewicą (60 proc.) uważa je za niedostateczne. Ponadto im częstszy udział w praktykach religijnych, tym lepsze oceny działań rządu w tym zakresie.

Przekonanie, że pomoc państwa dla firm i pracowników jest wystarczająca, podziela większość sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnego zdania jest natomiast większość zwolenników Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Konfederacji. Najbardziej podzielni w opiniach są zwolennicy Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej, nieco częściej oceniają oni skalę wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników negatywnie niż pozytywnie.

Badanie zrealizowano od 18 do 27 sierpnia 2020 roku na próbie liczącej 1149 osób. (PAP)

PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum