Burza wokół porozumienia części ratowników z MZ. "Protest trwa, niczego nie podpisaliśmy"

Autorzy: PW; JPP • Źródło: Rynek Zdrowia22 września 2021 06:15

Jest porozumienie między Ministrem Zdrowia a ratownikami medycznymi - podał we wtorek wieczorem OZZRM. Porozumienia podzieliło jednak środowisko. Część ratowników twierdzi, że nie ma z nim nic wspólnego. W środę zapraszają na konferencję do Białego Miasteczka.

Ratownicy na manifestacji medyków 11 września w Warszawie Fot. PAP/Mateusz Marek
 • Jest porozumienie pomiędzy Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ - podał we wtorek wieczorem Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych.
 • OZZRM opublikował treść zawartego między stronami porozumienia. Zawiera ono siedem punktów. Wśród nich to o dodatkach wyjazdowych oraz zakończeniu akcji protestacyjnej 
 • Sprawa wywołała jednak burzę w środowisku. Część ratowników twierdzi, że nie ma z porozumieniem nic wspólnego, a protest nadal trwa. Zapraszają też w środę na konferencję prasową do Białego Miasteczka
 • Protest ratowników trwa nadal! Na dzisiejszym spotkaniu trójstronnym porozumienie podpisał tylko jeden ze związków zrzeszających jedynie część środowiska ratowniczego. Pozostali reprezentanci wyrazili swój stanowczy sprzeciw - napisał we wtorek wieczorem Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia.

Ratownicy medyczni dogadali się z MZ? Co z protestem? 

We wtorek, 21 września w Ministerstwie Zdrowia odbyła się kolejna runda negocjacji między ratownikami medycznymi a przedstawicielami resortu. Poprzednie takie spotkanie odbyło się również we wtorek, 14 września. Padły wówczas m.in. konkretne propozycje płacowe ze strony resortu. O efektach informował wówczas na Facebooku Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych.

21 września OZZRM znów w mediach społecznościowych poinformował o porozumieniu  pomiędzy Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ.

Jednym z najważniejszych punktów jest stworzenie "dodatku wyjazdowego" dla ratowników w wysokości 30 proc. wynagrodzenia, kolejnym zaprzestanie akcji protestacyjnej. 

- Wiem że nie wszyscy będą zadowoleni. Tyle się udało. To nie jest koniec. SOR w drugiej turze czyli jak najszybciej - poinformował Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych na Facebooku.

Porozumienie zawarte w dniu 21 września pomiędzy Ministrem Zdrowia, Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ:

1. Minister zdrowia zobowiązuje się do zwiększenia od 1 października bieżącego roku budżetu na zadania ZRM. Środki na zadania ZRM będą obejmowały nakłady:

- Wynikające ze zwiększonej wyceny ryczałtu dobowego ZRM dokonanej przez AOTMiT

- Niezbędne do pokrycia kosztów dodatku wyjazdowego, o którym mowa w pkt.

2. Pracodawcy zobowiązują się do wypłaty od dnia 1 października br. Członkom ZRM dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowe stawki w przypadku umów cywilno-prawnych.

3. Pracodawcy zobowiązują się do włączenia do podstawy wynagrodzenia dodatku wyjazdowego wraz z uwzględnieniem pochodnych, obowiązującego przed dniem podpisania niniejszego porozumienia w danej jednostce (dysponenta ZRM)

4. Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenie do porządku prawnego dodatku wjazdowego, o którym mowa w pkt 2.

5. Pracodawcy zobowiązują się do zapewnienia dla pracowników wykonujących zawód medyczny w Z R M, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stawki za godzinę pracy nie niższej niż 40 zł. Wskazana stawka obejmuje dodatek za pracę w zespołach dwuosobowych; nie obejmuje dodatków: wyjazdowego o którym mowa w punkcie 2. oraz innych dodatków funkcyjnych wynikających z umów cywilnoprawnych.

6. Pracodawcy zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia dialogu ze środowiskiem ratowników medycznych i wypracowania rozwiązań akceptowalnych dla obu stron, zapewniających prawidłowe działanie ZRM.

7. Komitet protestacyjny ratowników medycznych zobowiązuje się do zaprzestanie akcji protestacyjnej z dniem podpisania niniejszego porozumienia.

Dokument podpisali wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Piotr Dymon z Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych oraz przedstawiciel Związku Pracodawców RM.

Czytaj też:
Dziś spotkanie ratowników z wiceministrem zdrowia

Część ratowników protestuje: porozumienia nie ma, protest nadal trwa

Komunikat OZZRM oraz opublikowane w mediach społecznościowych porozumienie z 21 września wywołało burzę i mocno podzieliło środowisko. Część ratowników wskazuje, że protest trwa nadal. 

-  Protest ratowników trwa nadal! Na dzisiejszym spotkaniu trójstronnym porozumienie podpisał tylko jeden ze związków zrzeszających jedynie część środowiska ratowniczego - Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych. Pozostali reprezentanci wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec propozycji, które nie spełniają postulatów środowiska ratowników medycznych - poinformował Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia.

- Zapraszamy jutro na konferencję prasową poświęconą systemowi ratownictwa medycznego w Polsce do Białe Miasteczko 2.0 na godzinę 10. - dodają.

Postulaty ratowników. Czego się domagają

Przypomnijmy, że ratownicy medyczni protestują od wielu tygodni. Przy okazji czerwcowych protestów przedstawili swoje najważniejsze postulaty. Czego się domagali? Oto lista:

 • podniesienia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę dodatku MZ, czyli o 1200 zł brutto do podstawy, do wysokości współczynnika co najmniej 0,95 dla wszystkich ratowników zatrudnionych na umowie o pracę (w jednostkach finansowanych ze środków publicznych), z równoczesnym zapewnieniem wzrostu stawek dla ratowników na umowach innych, zgodnie ze stawką godzinową zapewnioną ratownikowi medycznemu zatrudnionemu na umowie o pracę;
 • wprowadzenia do tabeli współczynników osobnego punktu Ratownik medyczny ze współczynnikiem 1,05 do końca 2021 roku;
 • wprowadzenia ustawy o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych;
 • rozpoczęcia nowelizacji Ustawy o systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Piotr Dymon: bez płacowego porozumienia z ratownikami, karetki będą puste

Czytaj również: Jest nowa wycena dobokaretki. Zacznie obowiązywać od 1 października

Takie były ustalenia wyjściowe tydzień temu

Z klei tydzień temu informując o ustaleniach po spotkaniu przedstawicieli KPRM z ministrem Waldemarem Kraską OZZRM przedstawili następującą informację o pierwszych ustaleniach:

 • Finansowanie ZRM od 1.10.2021 wg przedstawionych przez AOTMiT stawek za tzw. dobokaretkę. Środki na dodatki nocne i świąteczne oraz dodatek covidowy (3% wartości kontraktu z NFZ) z osobnej puli.
 • Wynagrodzenie zasadnicze dla ratownika medycznego w systemie 4972 złote (minimum) oraz 55 złotych (minimum) na godzinę umowy cywilnoprawne. Dla umowy o pracę stażowe plus noce i święta.
 • Ratownik medyczny jako odrębny zawód w tabeli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu ze współczynnikiem na chwilę obecną ok. 0,95.
 • Deklaracja MZ wypracowania mechanizmu gwarantującego możliwość wzrostu wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich, choć resort twardo stoi na stanowisku, że miejsce ratownika medycznego to system PRM.
 • Postawiono pytanie ministrowi zdrowia jaki mają pomysł na przeciwdziałanie absencja mi od chodzenia z pracy czyli sytuacji jaka ma teraz miejsce zespół ratownictwa medycznego w szpitalnych oddziałach ratunkowych co według nas będzie nieuchronne w najbliższym czasie jeżeli nie unormuje się wynagrodzeń do poziomu zrm.
 • Stawka za dobokaretkę, wg MZ, jest corocznie waloryzowana o współczynnik inflacji.
 • Stawka wynagrodzenia zasadniczego wzrasta wraz ze współczynnikiem który określa GUS publikując dane o średnim wynagrodzeniu.
  Docelowo jednakowe finansowanie i jednakowy sposób wynagradzania w całym kraju bez możliwości zejścia poniżej ustalonego minimum
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum