Budujmy silną reprezentację świadczeniodawców

Autor: Wojciech Kuta/Rynek Zdrowia • • 29 sierpnia 2013 11:07

Postulujemy, by świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej były dostępne dla każdego obywatela, bez względu na status ubezpieczenia - mówi Wiktor Wolfson*, przewodniczący Zarządu Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska. - Przecież Konstytucja w art. 68 wyraźnie mówi o obowiązku zapewnienia przez państwo dostępu do opieki zdrowotnej wszystkim obywatelom, nie wspomina o uprawnionych bądź nieuprawnionych.

Budujmy silną reprezentację świadczeniodawców

Rynek Zdrowia: - Jednym z kilku postulatów Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska jest zrzeszanie się podmiotów medycznych w reprezentatywnych organizacjach, które uprawnione będą do podejmowania negocjacji z płatnikiem. Czemu służyć ma takie rozwiązanie? Przecież i tak każda placówka kontraktuje świadczenia osobno.

Wiktor Wolfson: - Chcielibyśmy wykorzystać potencjał i doświadczenia zdobyte w ciągu 10 lat działalności naszego związku. Oczywiście, każdy podmiot kontraktuje samodzielnie, jednak widzimy, że możemy i powinniśmy stworzyć realną przeciwwagę dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby tak się stało, uznaliśmy, że należy opracować własny model zrzeszania się i reprezentacji świadczeniodawców w Związku Pracodawców, pozwalający nam na aktywne rzecznictwo interesów pacjentów oraz świadczeniodawców.

Fundusz, jako monopolista, może nami manipulować w wygodny dla siebie sposób, np. rozwiązując w dowolnym momencie umowy, zaskakując narzucaniem kolejnych wymogów czy dowolnie interpretując zapisy kontraktu. Dlatego zamierzamy zbudować silną reprezentację świadczeniodawców, z której potencjałem i wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, decydenci powinni się liczyć na etapie tworzenia nowych regulacji i rozporządzeń. Naszą rolę widzimy jako partnera w dyskusji nad kształtem opieki zdrowotnej w kraju.

Aby modernizować system ochrony zdrowia, należy zacząć od podstawowych zagadnień takich jak: rzetelne opracowanie kosztów świadczeń medycznych, zawartość koszyka usług gwarantowanych czy wzrost finansowania. Krótko mówiąc - zależy nam, aby wprowadzić przejrzyste i obiektywne zasady współpracy, stwarzające stabilne i przewidywalne warunki funkcjonowania systemu zarówno dla pacjentów jak i świadczeniodawców.

- W Państwa stanowisku z czerwca br. podkreśla się zwiększenie roli POZ i przesuwanie kompetencji według schematu: szpital - AOS - POZ. NFZ i resort zdrowia także mówią o konieczności zwiększania roli opieki podstawowej i specjalistycznej w trybie ambulatoryjnym, aby odciążyć szpitale. Związek i decydenci mówią zatem w tej sprawie wspólnym głosem?
- Owszem, wydaje się, że mówimy jednym głosem, jednak brakuje konkretnych propozycji rozwiązań. Niestety, dotychczasowa praktyka nie wskazuje na przesuwanie kompetencji we wskazanym kierunku. Równocześnie słyszymy opinie decydentów i ekspertów o wprowadzeniu koordynacji w systemie opieki zdrowotnej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum