Bez egzaminów dla fizjoterapeutów i ratowników. Dziś pierwsze czytanie ustawy w Sejmie

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia19 lipca 2022 07:50

19 lipca w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian jest m.in. możliwość rezygnacji z Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego oraz Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Bez egzaminów dla fizjoterapeutów i ratowników. Dziś pierwsze czytanie ustawy w Sejmie
Bez egzaminów dla fizjoterapeutów i ratowników. Dziś pierwsze czytanie ustawy w Sejmie Fot. Shutterstock

 

Bez egzaminów dla fizjoterapeutów i ratowników. Pierwsze czytanie projektu ustawy

19  lipca na Komisji Zdrowia w Sejmie (godz. 17.) odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Dokument zakłada zmiany w zawodach pielęgniarek, położnych, ale również ratowników i fizjoterapeutów.

W przypadku fizjoterapeutów i ratowników medycznych chodzi o możliwość rezygnacji z Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego oraz Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Ma to umożliwić szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego, a także przyspieszyć wejście na rynek pracy medyków.

- Zarówno studia dla kierunku ratownictwo medyczne, jak i fizjoterapia są prowadzone w jednolity sposób – w oparciu o standardy kształcenia i kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Dlatego nie ma potrzeby utrzymywania dodatkowego egzaminu weryfikującego wiedzę. Likwidacja tych egzaminów umożliwi szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego oraz znacznie przyspieszy wejście na rynek pracy fizjoterapeutów i ratowników medycznych - czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji.

Zmiany w zawodach pielęgniarki i położnej i badaniach klinicznych

Dodajmy, że projekt nowelizacji przede wszystkim dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o kwestię swobody świadczenia usług przez pielęgniarki i położne oraz uznawania ich minimalnych wymogów w zakresie kształcenia. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jakie zmiany zakłada projekt ustawy?

  • Wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących świadczenia usług transgranicznych czasowo i okazjonalnie, przez pielęgniarki i położne będące obywatelami państw Unii Europejskiej. Chodzi o zniesienie obowiązku podawania przez te pielęgniarki lub położne – w oświadczeniu o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu – informacji o miejscu i czasie jego wykonywania w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu. 
  • Oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu będzie można także złożyć w dowolnej okręgowej izbie pielęgniarek i położnych. Dotychczas należało to zrobić w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu
  • Wprowadzone zostały zmiany dotyczące minimalnych wymogów kształcenia położnych w ramach procedury automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych.
    Uregulowano szczególne prawa nabyte położnych będących obywatelami UE, w tym położnych, które odbyły kształcenie na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
  • Zmieni się organ, który prowadzi rejestr pielęgniarek i położnych wykonujących  w Polsce czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej – z okręgowych rad pielęgniarek i położnych na Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych. Zmiana pozwoli zgromadzić w jednym rejestrze dane wszystkich osób wykonujących zawód w tej formie. 
  • Możliwa będzie rezygnacja z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego oraz Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. Zarówno studia dla kierunku ratownictwo medyczne, jak i fizjoterapia są prowadzone w jednolity sposób – w oparciu o standardy kształcenia i kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Dlatego nie ma potrzeby utrzymywania dodatkowego egzaminu weryfikującego wiedzę. Likwidacja tych egzaminów umożliwi szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego oraz znacznie przyspieszy wejście na rynek pracy fizjoterapeutów i ratowników medycznych.
  • Wprowadzone zostaną przepisy, które umożliwiają dokonywanie oceny badań klinicznych produktów leczniczych, w tym ich oceny etycznej, do czasu wejścia w życie ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz przepisy dające możliwość dla działania w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia projektu w Dzienniku Ustaw.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum