RZ/Rynek Zdrowia | 15-12-2010 08:58

Belweder: będą debatować o kształceniu kadr medycznych

W środę (15 grudnia) odbędzie się w Belwederze Forum Debaty Publicznej na temat kształcenia kadr medycznych. W spotkaniu weźmie udział prezydent Bronisław Komorowski.

Planowana debata będzie dotyczyła jakości kształcenia kadr medycznych w Polsce, głównie w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Eksperci podejmą m. in. w dyskusji takie tematy jak: upraktycznienie studiów lekarskich, weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów medycznych, zmiany w zakresie kształcenia podyplomowego oraz konieczność zmian w kształceniu w innych zawodach medycznych (pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni).