Będzie pełnomocnik rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 02 września 2019 12:06

W poniedziałek (2 września) na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Będzie pełnomocnik rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak czytamy w uzasadnieniu, z uwagi na konieczność bieżącego monitorowania działań podejmowanych w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego, także w aspekcie współpracy w tym obszarze wojewodów, ministra obrony narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia uzasadnionym stało się powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Do zadań Pełnomocnika będzie należało analizowanie obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie PRM, monitorowanie działań w obszarze PRM realizowanych na terenie Polski oraz przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie PRM. Pełnomocnik będzie również mógł wnosić do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewni urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika będą pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum